Praktijkdag voor auditoren Normec Certification

Begin juli hebben onze auditoren die de BRL 2506 auditen en de productie van recyclinggranulaten beoordelen (of in een kwalificatietraject zitten om dit te mogen doen) tijdens de Praktijkdag een “opfriscursus” gevolgd. De dag werd grotendeels verzorgd door onze collega’s van Normec Laboratorium. Normec Laboratorium heeft de auditoren laten zien hoe het proces vanaf binnenkomst van monsters tot en met de rapportage van de resultaten eruitziet. Ingewikkeld maar ook inspirerend!

Waarom een Praktijkdag?
Voor onze auditoren is het belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in hun werkveld. Daarom hebben de auditoren van Normec Certification sowieso om de 6 weken een harmonisatie-dag waarbij onder meer interpretaties en andere (mogelijk) onduidelijkheden uit de normen met elkaar worden besproken. Dit keer was behoefte om de dag op te splitsen in een praktisch gedeelte door een bezoek aan geaccrediteerd laboratorium van Normec en een theoretisch gedeelte over de uitleg van de verkregen analyseresultaten. Vanwege het grote succes wordt er in het najaar een vervolg gegeven aan deze dag. Het is de bedoeling om dit vanaf nu jaarlijks te gaan doen, uiteraard steeds met een ander thema.

Onderliggend thema Praktijkdag
Het onderliggende thema van de Praktijkdag was de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506 Recyclinggranulaten, (BRL2506-1 opgenomen privaatrechtelijke eisen (KOMO) en BRL 2506-2 hierin opgenomen publieke eisen). Dit laatste zijn de eisen die zijn verankerd in wetgeving bijvoorbeeld in het Besluit Bodemkwaliteit. In de Beoordelingsrichtlijn BRL 2506 Recyclinggranulaten zijn de producteisen opgenomen die aan recyclinggranulaten worden gesteld en eisen aan het door de producent te hanteren kwaliteitssysteem bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen. Normec Laboratorium heeft de auditoren laten zien hoe het proces vanaf binnenkomst van monsters tot en met de rapportage van de resultaten eruit ziet. Op deze manier konden de auditoren (praktisch) kennis maken met de voorbereiding en uitvoering van diverse civieltechnische proeven ten behoeve van de productiecontrole. Daarna volgde een theoretisch deel waarin de berekening van het aantal verificaties monsters en k-waarde (milieu) en onderzoek frequentie werden doorgenomen.

Hoe ziet het proces eruit?
Kortgezegd bestaat het proces uit het coderen van de monsters, het voorbehandelen van de monsters, het uitvoeren van de proeven en het vastleggen en archiveren van de resultaten van deze proeven.

Begonnen werd om met een monsterverdeelapparaat de omvang van een monster terug te brengen tot een vooraf bepaalde gewenste hoeveelheid. Daarna hebben de auditoren mee kunnen kijken met de proeven die uitgevoerd moeten worden ten behoeve van alle civieltechnische proeven (ten behoeve van het KOMO certificaat): van het bepalen van de korrelverdeling van granulaat tot en met het vaststellen van de verbrijzelingswaarde!

Maar de auditoren werden ook zelf aan het werk gezet! Zo hebben ze zich beziggehouden met de bepaling van de LA-waarde (verbrijzelingswaarde). Door middel van deze proef wordt de hardheid van steenachtig materiaal bepaald. Het materiaal wordt in een trommel geplaatst met speciale stalen kogels, die volgens een vastgestelde tijd wordt rondgedraaid. De kogels malen het zachte materiaal fijn, waardoor alleen het sterke materiaal overblijft. De verhouding tussen het overgebleven sterke materiaal en de totale hoeveelheid materiaal die in de trommel is gebracht, vormt de LA-waarde.

Theorie
Na de gezamenlijke lunch waarbij auditoren naast het delen van de nodige kennis ook nog even gezellig konden bijpraten, werd gestart met de theorie. Hierbij werd de interpretatie van de uitslagen behandeld. Er is gekeken naar het aantal uit te voeren proeven in relatie tot de kwaliteit van het materiaal zowel op het gebied van de civieltechnische proeven als naar de milieuhygiënische proeven. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel.

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu