Bodem

BRL SIKB 7500

Auditor kijkt bij graafmachine

BRL SIKB 7500

De BRL SIKB 7500 heeft betrekking op de acceptatie, in-en uitkeuring en bewerking van verontreinigde grond en baggerspecie en van andere, tot grond bewerkbare, afvalstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Tevens valt (koude) immobilisatie van verontreinigde grond en baggerspecie tot een bouwstof binnen de scope van BRL SIKB 7500. Het Bbk vereist dat deze bewerking wordt uitgevoerd door een gecertificeerd en erkend bedrijf. Is dit niet het geval, dan handelt u in strijd met de wet- en regelgeving en wordt dit beschouwd als een Milieudelict.

De BRL SIKB 7500 bevat de spelregels voor een correcte voorbereiding, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden. Normec Certification is uw partner voor het behalen en monitoren van het BRL SIKB 7500 certificaat van uw bedrijf.

Voordelen van certificeren
  • U laat zien dat uw bedrijf of organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen voor bewerking van verontreinigde grond en baggerspecie.
  • U beschikt over een erkend bewijsmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
  • Door te voldoen aan de wet- en regelgeving verplicht u zich tot een uniforme werkwijze hetgeen resulteert in een optimalisatie van al uw bedrijfsprocessen.

Welke protocollen kent de BRL SIKB 7500?

Bij de BRL SIKB 7500 horen twee protocollen:

  • Protocol 7510: Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie
  • Protocol 7511: Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie.

Afhankelijk van de activiteiten van uw organisatie kunt u zich door Normec Certification laten certificeren voor één of meerdere protocollen.

Voor wie is de BRL SIKB 7500?

Aannemers, adviesbureaus, bevoegde gezagen, gemeenten, grondbanken, grondeigenaren, grondreinigers, laboratoria, opdrachtgevers.

Normec Certification en de BRL SIKB 7500

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de BRL SIKB 7500. Onze auditoren zijn veelal afkomstig van veldwerk- of ingenieursbureaus en beschikken mede daardoor over ruime praktijkervaring. Omdat we alle BRL’s aanbieden, is certificeren door Normec Certification een keuze voor kunde, kwaliteit én gemak.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

Hoogeboom Raalte
Hoogeboom Raalte

Sterk in uitvoering

Al sinds 1935 is Hoogeboom Raalte actief met aannemen van grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden, recycling en verhuur van machines en containers. Verder verricht het bedrijf sloopwerkzaamheden, asbest- en bodemsaneringen, damwanden, bronbemaling, riolering en bestrating. Die respectabele leeftijd dankt het bedrijf aan het centraal stellen van de klant. Altijd.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.