Bouwgrondstoffen en bouwstoffen

BRL 9335

Graafmachine werkt met stenen materiaal

BRL 9335

De BRL 9335 heeft betrekking op de werkwijze bij het beheren van partijen grond of baggerspecie en grondstromen, en daarnaast op de kwalificatie van grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het Bbk vereist dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd en erkend bedrijf. Is dat niet het geval, dan accepteert het bevoegd gezag de werkzaamheden niet.

Voordelen van certificeren
  • U beschikt over een erkend bewijsmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
  • U draagt bij aan een bevordering van een correcte afhandeling van en transparantie bij het omgaan met grondstromen.
  • Door te voldoen aan de wet- en regelgeving verplicht u zich als organisatie tot een uniforme werkwijze hetgeen resulteert in een optimalisatie van al uw bedrijfsprocessen.

Welke protocollen kent de BRL 9335?

Bij de BRL 9335 horen vier protocollen:

  • Protocol 9335-1: Individuele partijen grond – Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
  • Protocol 9335-2: Grond uit projecten – Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
  • Protocol 9335-4: Samengestelde grondproducten – Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
  • Protocol 9335-9: Civieltechnische keuring – Keuring voor het vaststellen van de civieltechnische kwaliteit van grond.

Afhankelijk van de processen van uw organisatie kunt u zich door Normec Certification laten certificeren voor één of meerdere protocollen.

Normec Certification en de BRL 9335

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de BRL 9335. Onze auditoren zijn veelal afkomstig van veldwerk- of ingenieursbureaus en beschikken mede daardoor over ruime praktijkervaring. Omdat we alle BRL’s aanbieden, is certificeren door Normec Certification een keuze voor kunde, kwaliteit én gemak.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

Dolmans
Dolmans Milieutechniek BV

Dolmans Milieutechniek BV

De specialisten van Dolmans nemen de klant het hele proces rondom de verwijdering van gevaarlijke stoffen uit handen. Per situatie bekijken ze wat er nodig is en anticiperen daar direct op. Betrokkenheid en goede communicatie zijn daarin essentieel. De match met Normec is er dan ook niet voor niets.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.