Bouwgrondstoffen en bouwstoffen

BRL 9341

Graafmachine werkt met stenen materiaal

BRL 9341

De BRL 9341 heeft betrekking op de toepassing van steenachtige substraten, zoals boomgranulaat en daktuinsubstraat. Deze substraten bestaan uit een mengsel van natuurlijke steen of gebakken kleiproducten en groenproducten, zoals compost, gecomposteerde boomschors of veen. Dit mengsel moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

De BRL 9341 bevat de eisen met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van steenachtige substraten conform het Bbk. De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als NL BSB® productcertificaat.

Voordelen van certificeren

  • U beschikt over een erkend bewijsmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
  • Met het voeren van dit kwaliteitskenmerk laat u als bedrijf of organisatie zien over onderscheidend vermogen te beschikken.
  • Door te voldoen aan de wet- en regelgeving verplicht u zich tot een uniforme werkwijze hetgeen resulteert in een optimalisatie van al uw bedrijfsprocessen.

Normec Certification en de BRL 9341

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de BRL 9341. Onze auditoren zijn veelal afkomstig van veldwerk- of ingenieursbureaus en beschikken mede daardoor over ruime praktijkervaring. Omdat we alle BRL’s aanbieden, is certificeren door Normec Certification een keuze voor kunde, kwaliteit én gemak.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

Hoogeboom Raalte
Hoogeboom Raalte

Sterk in uitvoering

Al sinds 1935 is Hoogeboom Raalte actief met aannemen van grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden, recycling en verhuur van machines en containers. Verder verricht het bedrijf sloopwerkzaamheden, asbest- en bodemsaneringen, damwanden, bronbemaling, riolering en bestrating. Die respectabele leeftijd dankt het bedrijf aan het centraal stellen van de klant. Altijd.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.