Legal

Certificatiereglement

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Ook is er een uitleg van het hele certificatieproces in opgenomen.

Het certificatiereglement is opgesteld door Normec Certification en goedgekeurd door de Raad voor Onafhankelijkheid van Normec Certification. Dit document wordt minimaal één maal per jaar beoordeeld en zo nodig aangepast. De actuele versie wordt hier gepubliceerd, waarmee alle voorgaande versies komen te vervallen.

Download het certificatiereglement (30/11/2023).

Download het overzicht van belangrijke wijzigingen van het certificatiereglement (01/01/2024).

Download het NOBO Reglement.

Download het Specifiek Reglement asbest.

Download de voorwaarden logogebruik.

Vragen?