Bodem

BRL SIKB 1000

Auditor maakt aantekeningen

BRL SIKB 1000

De BRL SIKB 1000 heeft betrekking op de wijze van monsterneming bij partijkeuringen van grond, baggerspecie, niet vormgegeven bouwstoffen en vormgegeven bouwstoffen en de overdracht van de mengmonsters aan het laboratorium in overeenstemming met de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De vigerende wet- en regelgeving vereist dat de partijkeuring door een gecertificeerd en erkend bedrijf wordt uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan handelt u in strijd met de wet- en regelgeving en wordt dit beschouwd als een milieudelict.

De BRL SIKB 1000 bevat de spelregels voor een correcte voorbereiding, organisatie en uitvoering van de monsterneming bij partijkeuringen. Normec Certification is uw partner voor het behalen en monitoren van het BRL SIKB 1000 certificaat van uw bedrijf.

Voordelen van certificeren

  • U laat zien dat uw bedrijf of organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen voor monstername.
  • U beschikt over een erkend bewijsmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
  • Door te voldoen aan de wet- en regelgeving verplicht u zich tot een uniforme werkwijze hetgeen resulteert in een optimalisatie van al uw bedrijfsprocessen.

Welke protocollen kent de BRL SIKB 1000?

Bij de BRL SIKB 1000 horen vier protocollen:

  • Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
  • Protocol 1002: Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen
  • Protocol 1003: Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen
  • Protocol 1004: Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen.

Afhankelijk van  de activiteiten van uw organisatie kunt u zich door Normec Certification laten certificeren voor  één of meerdere protocollen.

Normec Certification en de BRL SIKB 1000

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de BRL SIKB 1000. Onze auditoren zijn veelal afkomstig van veldwerk- of ingenieursbureaus en beschikken mede daardoor over ruime praktijkervaring. Omdat we alle BRL’s aanbieden, is certificeren door Normec Certification een keuze voor kunde, kwaliteit én gemak.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

Dolmans
Dolmans Milieutechniek BV

Dolmans Milieutechniek BV

De specialisten van Dolmans nemen de klant het hele proces rondom de verwijdering van gevaarlijke stoffen uit handen. Per situatie bekijken ze wat er nodig is en anticiperen daar direct op. Betrokkenheid en goede communicatie zijn daarin essentieel. De match met Normec is er dan ook niet voor niets.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.