Legal

Beleidsverklaring

Ons beleid is gericht op het voldoen aan de eisen van de EN ISO/IEC 17021-1 en EN ISO/IEC 17065 en de certificatieregelingen.

De koers die we daarbij varen wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze klanten. Onze klanten verwachten van ons een tastbaar bewijs van vertrouwen (het certificaat van Normec Certification BV). Met dit certificaat laat onze klant aan de markt zien dat zij deskundig is, processen beheerst of een systeem heeft dat de kwaliteit van diensten of producten garandeert. Voor de klant is het imago van het certificaat dan ook zeer belangrijk.

Onze overtuiging is dat wij door open, helder, onafhankelijk, onpartijdig, objectief, deskundig, vertrouwelijk, vaardig en niet discriminerend te zijn, kunnen bijdragen aan een positief imago. Hiermee kan onze klant zijn concurrentiekracht vergroten en toegang krijgen tot gewenste markten. Door keuzes uit het verleden zijn de klanten van Normec Certification BV voornamelijk te vinden in de bouw-, sloop-, recycling- en GWW-sector. Sectoren waarmee Normec Certification BV zich verbonden voelt. Vooral binnen deze sectoren willen we bijdragen aan de goede kwaliteitsreputatie van onze klanten.

Normec Certification BV helpt bij het constant ontwikkelen en verbeteren van de certificatieschema’s, waarin we actief zijn. Daardoor wordt het imago en de meerwaarde voor onze klant verbeterd en onze deskundigheid vergroot.

Alles wat zou kunnen leiden tot aantasting van het imago willen we wegnemen. Daardoor kunnen maatregelen worden genomen om de bedreiging te niet te doen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld: Verklaringen over ontbreken van belangenverstrengeling, het bekend maken van bedreigingen door de directie en de (ingehuurde) medewerkers en andere die betrokken zijn bij Normec, risico-evaluatie, financiële evaluatie, verzekeringen en reserves en duidelijke contracten met onze klanten. Ook worden andere certificerende instellingen niet gecertificeerd voor hun activiteiten als certificerende instelling.

Als onafhankelijkheid niet voldoende is gewaarborgd, zal certificatie niet worden uitgevoerd. Alle overige activiteiten worden gewogen of deze verenigbaar zijn met onze certificatieactiviteiten. Normec Certification BV voert geen kwaliteitsadvies activiteiten uit, inclusief het uitvoeren van interne audits.
Om dit te onderstrepen geeft Normec Certification BV de Raad voor Onafhankelijkheid en de Raad voor Accreditatie volledige toegang tot alle benodigde gegevens om het beleid van Normec Certification BV in de praktijk te toetsen.

Normec Certification BV staat altijd achter de certificatiebeslissing die zij neemt. Het kwaliteitssysteem is een hulpmiddel om het beleid uit te voeren. Het beschrijft onze eigen werkwijze en die van onze uitbestede werkzaamheden. Daarnaast beschrijft het de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Jaarlijks wordt beoordeeld of het systeem werkt en effectief is. Wij zullen steeds proberen het kwaliteitssysteem te verbeteren, onder andere door meetbare doelstellingen op te nemen in de beoordeling door de directie en eventuele klachten prompt te behandelen. Verder wordt van iedereen verwacht dat hij/zij onpartijdig handelt en geen oneigenlijke druk zal toestaan.

De Directie
Normec

Vragen?