Veiligheid & Installatietechniek

Safety Culture Ladder

Mensen in veiligheidskleding controleren bouwplaats.

Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (SCL), voorheen Veiligheidsladder, is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn van uw bedrijf te meten. Dit criterium wordt als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw zoals vastgelegd in de maatregel Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). De maatregel maakt onderdeel uit van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) die ondertekend is door ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en een aantal grote bedrijven uit de bouw- en installatiesector. De ondertekenaars zullen vanaf 1 januari 2022 de SCL bij inkoop en contractering van werken en adviesdiensten uitvragen.

Voordelen van certificeren
  • U daagt uzelf als organisatie uit om uw veiligheidscultuur naar een hoger plan te tillen en brengt daarmee het aantal incidenten verder terug.
  • U maakt aantoonbaar dat u als organisatie veilig en bewust werkt met de houding en het gedrag van uw medewerkers als uitgangspunt.
  • U hebt een gunningsvoordeel bij aanbestedingen in de bouw ten opzichte van bedrijven zonder een certificaat.

Normec Certification en de Veiligheidsladder

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de Safety Culture ladder. In plaats van een documentenonderzoek waarbij procedures, formulieren en handboeken worden beoordeeld, worden tijdens een SCL-audit kwalitatieve data vergaard door persoonlijke interviews met mensen van alle geledingen binnen een organisatie. Zo ontstaat een compleet beeld van de veiligheidscultuur binnen een organisatie.

Invoering en handhaving ViA

Wanneer op 1 januari 2022 het SCL-certificaat nog niet in bezit is, dan zal een ondertekende offerte van een certificerende instelling met een afspraakbevestiging voor een audit/toets worden geaccepteerd. Lees meer over de handhaving van ViA.

Hoe ziet de Veiligheidsladder er uit?

De ladder kent vijf treden, ofwel cultuurniveaus, die de ontwikkelingsfase aangeven waarin een bedrijf zich begeeft. Per trede is gedefinieerd waaraan een bedrijf moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onze auditoren op letten (de auditorrichtlijn). Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid het bedrijf heeft gedaan, hoe hoger de score op de ladder.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

Vlasman logo
Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v.

Fundament voor vertrouwen

Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. uit Alphen aan den Rijn is een totaalsloopbedrijf in de ware zin van het woord: sloopwerken, koppensnellen, asbestsanering, boren en zagen en bodemsanering. De ruime kennis van de normen waarover het bedrijf beschikt, levert tijdens de audits interessante gesprekken op.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.