Duurzaamheid & milieu

CO2-Prestatieladder

Inspectie van zonnepanelen

CO2-Prestatieladder

De druk op organisaties om hun bedrijfsactiviteiten en –processen zo duurzaam mogelijk uit te voeren wordt steeds groter. Eén van de instrumenten om dit te stimuleren is de CO2 Prestatieladder. Omdat de CO2 Prestatieladder uitgaat van eigen ambitie en inbreng van de betreffende organisatie inventariseren bedrijven hun prestaties zelf. Normec Certification beoordeelt deze vervolgens.

Voordelen van certificeren
  • U combineert CO2-reductie met economisch voordeel bij bepaalde aanbestedingen.
  • Hoe hoger het niveau van CO2-reductie, hoe meer gunningsvoordeel u kunt krijgen bij de gunning van een opdracht.
  • U versterkt als organisatie het imago als duurzame leverancier en duurzame werkgever.

Wat is de CO2 Prestatieladder?

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Het wordt gebruikt als CO2 -managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Naar buiten toe maakt het instrument inzichtelijk in welke mate een organisatie bezig is met het verminderen van CO2.

Hoe ziet de CO2 Prestatieladder er uit?

De CO2 Prestatieladder kent vijf niveaus: hoe hoger de trede, hoe groter de positieve uitstraling van een bedrijf en hoe groter de kans dat een bedrijf wordt beloond met een gunning van een opdracht. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven die deelnemen aan openbare aanbestedingen.

Normec Certification en de CO2 Prestatieladder

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de CO2 Prestatieladder. Met een documentatiebeoordeling en diverse interviews binnen alle geledingen van de organisatie bepaalt onze auditor of de organisatie voldoende inspanning heeft geleverd om te voldoen aan de gestelde eisen. De beoordeling voor de CO2 Prestatieladder gebeurt door auditoren die weten wat er speelt in uw markt én wat realistische doelstellingen zijn.

Gunningsvoordeel bij de CO2 Prestatieladder

Nog een voordeel van de CO2 Prestatieladder is dat het uw organisatie fictief gunningsvoordeel op kan leveren bij aanbestedingen. De opdrachtgever bepaalt zelf hoe groot dit voordeel is per niveau. Aan elk niveau van de CO2 Prestatieladder is een gunningsvoordeel toegekend. Vaak wordt dit uitgedrukt in percentages, maar soms ook in bedragen. Hoe hoger het niveau, hoe meer voordeel.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

Dolmans
Dolmans Milieutechniek BV

Dolmans Milieutechniek BV

De specialisten van Dolmans nemen de klant het hele proces rondom de verwijdering van gevaarlijke stoffen uit handen. Per situatie bekijken ze wat er nodig is en anticiperen daar direct op. Betrokkenheid en goede communicatie zijn daarin essentieel. De match met Normec is er dan ook niet voor niets.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.