Nieuws

Verschillende certificeringen met andere doeleinden

Zonsondergang po bouwplaats

De voordelen van en verschillen tussen VCU, ISO 9001 en NEN 4400

Er zijn verschillende certificeringen die verschillende doelen dienen. Maar welke certificering is nu precies waar nuttig voor en welke normen zijn relevant in uw branche? In dit artikel leggen we de VCU-certificering, de ISO 9001 en de NEN 4400 naast elkaar en nemen we de verschillen en overeenkomsten tussen deze drie certificeringen onder de loep. Daarnaast schijnen we licht op de voordelen die elke certificering biedt.

VCU, ISO 9001 en NEN 4400 in het kort

 • VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendkrachten en met de VCU-certificering geeft u aan dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers op de werkvloer is gegarandeerd.
 • ISO 9001 is dé norm voor kwaliteitsmanagement en biedt u een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem.
 • NEN 4400 focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies. De norm kijkt of (buitenlandse) medewerkers in Nederland mogen werken. Het doel hierbij is om voor opdrachtgevers het risico te beperken op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties. Het is goed om rekening te houden met het feit dat ISO 9001 een internationale norm is, waar NEN 4400 dat niet is. Daarnaast is ISO 9001 breder en algemener dan de NEN 4400.

Eigenschappen en eisen van de certificeringen

Het SNA-keurmerk is in het leven geroepen om de risico’s omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid te beperken. Dit keurmerk kent twee normen: NEN 4400-1 (in Nederland gevestigde ondernemingen) en de NEN 4400-2 (in het buitenland gevestigde ondernemingen). Met het SNA-keurmerk kunt u aantonen een betrouwbare zakenpartner te zijn en dat u uw administratie op orde heeft. Om deze reden wordt het hebben van dit keurmerk door diverse partijen als voorwaarde gesteld. Zo dient u bijvoorbeeld, om VCU-gecertificeerd te worden, te beschikken over het SNA-keurmerk. De VCU wordt op zijn beurt ingezet om veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten te waarborgen. ISO 9001 toetst of kwaliteitsmanagementsystemen voldoen aan de internationale norm, wet- en regelgeving en de vastgelegde processen. Deze regeling is niet afhankelijk van één van de overige certificeringen.

Inspecties, keuringen en beoordelingen

Waar de NEN 4400 twee keer per jaar een periodieke keuring en inspecties vereist, vindt er bij de VCU en ISO 9001 één keer per jaar een periodieke keuring plaats en worden er audits uitgevoerd. De beoordelingen van de verschillende certificeringen zijn gebaseerd op uiteenlopende systemen. Zo is de beoordeling van NEN 4400 gebaseerd op een managementsysteem van de organisatie, waar de beoordeling van VCU gebaseerd is op het VG-beheersysteem van de organisatie. ISO 9001 wordt beoordeeld op basis van het kwaliteitsmanagementsysteem. Voor alle drie de certificeringen geldt dat deze niet wettelijk verplicht zijn. Daarnaast zijn al deze certificeringen geldig voor drie jaar, mits aan de eisen wordt voldaan.

Voor wie is welke certificering waardevol?

Om een duidelijk beeld te geven voor wie welke certificering van waarde is, zetten we de certificeringen op een rijtje:

 • VCU is een certificering waarmee de veiligheid wordt geborgd van de medewerkers. Het is afgeleid van het VCA certificaat, maar dan specifiek gericht op de uitzend-, detachering- en payroll bedrijven. Hier zien wij dan ook vaak de combinatie met NEN 4400 certificeringen.
 • ISO 9001 is voor iedere organisatie die wenst te voldoen aan kwaliteitsborging, middels een management systeem. Deze wordt bij steeds meer opdrachtgevers gevraagd, dit is terug te zien in aanbestedingen, contracten etc.
 • Het SNA-keurmerk (NEN 4400) is in het leven geroepen om de risico’s te beperken omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid. Middels een SNA-certificering toont het bedrijf aan dat zij een betrouwbare zakenpartner is en meewerkt om de arbeidsmarkt in Nederland eerlijker en gezonder te maken.

Hier komt naar voren dat VCU en SNA elkaar versterken in combinatie met een ISO 9001. Zo heeft u alle facetten van uw bedrijf geborgd en straalt uw bedrijf naar opdrachtgevers uit dat het voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. Dit levert een uniek onderscheidend vermogen. Bij Normec kunt u terecht voor alle drie de certificeringen. Normec NCK behoort tot de grootste aanbieders van VCU-certificeringen, Normec VRO heeft jarenlange ervaring met de norm NEN 4400 en Normec Certification heeft alle benodigde expertise in huis om uw organisatie te certificeren conform de ISO 9001-norm.

Voordelen per certificering

De certificeringen bieden ieder verschillende voordelen. We nemen de voordelen per certificering onder de loep:

Voordelen van VCU

 • Een VCU-certificering verhoogt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.
 • Een VCU- certificering en het bijbehorende logo geven u bij het verwerven van opdrachten een voorsprong op concurrenten die nog niet zover zijn.
 • Uitzend- en detacheringsbureaus met een VCU- certificering voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving.
 • Uitzend- en detacheringsbureaus met een VCU- certificering worden periodiek onafhankelijk getoetst en dragen gestructureerd zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu volgens de VCU-checklist.

Voordelen van ISO 9001

 • Een ISO 9001-certificering optimaliseert de bedrijfsprocessen en verhoogt de efficiency.
 • Een ISO 9001-certificering draagt in grote mate bij aan het voorkomen van faalkosten.
 • Een ISO 9001-certificering is vaak een voorwaarde om een aanbesteding gegund te krijgen.
 • Het implementeren van risico- en kansenmanagement geeft uw klanten zekerheid dat projectdoelstellingen gehaald worden.
 • Een ISO 9001-certificering verbetert het imago van uw bedrijf.

Voordelen van NEN 4400 (SNA)

 • De voorkeur die nieuwe opdrachtgevers aan u geven ten opzichte van niet-gecertificeerde concurrenten
 • Kleiner risico op keten- en inlenersaansprakelijkheid
 • Het vertrouwen dat de administratie op orde is
 • Vrijwaring van aansprakelijkheid voor het betalen van loonbelasting en omzetbelasting (onder bepaalde voorwaarden)

Vragen of certificeren?

VCU-certificering
Wilt u meer informatie over VCU-certificering of bent u benieuwd naar de kosten? Ga dan naar de website van Normec NCK.

ISO 9001
Wilt u meer weten over de ISO 9001 of bent u benieuwd naar de kosten voor certificering? Neem dan contact op met Normec Certification.

NEN 4400 (SNA)
Heeft u vragen over het SNA-keurmerk of bent u benieuwd naar de kosten voor certificering? Ga dan naar de website van Normec VRO.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023