Veiligheid & Installatietechniek

VCA

Persoon met tablet in gesprek

VCA

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een norm voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. Aan de hand van de VCA kunnen dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). VCA is bedoeld voor aannemers – opdrachtnemers en contractors – die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn, of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

Voordelen van certificeren
  • U hebt als bedrijf of organisatie handvatten om te voldoen aan de vigerende arbo-wetgeving.
  • Medewerkers krijgen meer inzicht in de risico’s van hun werkzaamheden hetgeen hun bewustzijn van veiligheid en gezondheid op de werkplek vergroot.
  • De communicatie en afstemming tussen samenwerkende VCA-gecertificeerde bedrijven verloopt soepeler en sneller door de op elkaar aansluitende VGM-beheerssystemen.

VCA*, VCA** en VCA-P

Een VCA-certificering kent twee niveaus: VCA* en VCA**.

VCA* heeft betrekking op uitvoerende zaken als de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer.

VCA** neemt naast deze zaken ook beleid, structuur en planvorming mee. En dan is er tevens een derde VCA: de VCA Petrochemie certificering (VCA-P). Deze is bedoeld voor bedrijven die direct betrokken zijn bij de specifieke risicovolle omstandigheden van het primaire proces in de petrochemie.

Normec Certification en VCA

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de VCA. Mocht uw systeem goed op orde zijn, dan kunnen wij u binnen één maand VCA-certificeren.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

C.A. de Groot
C.A. de Groot

C.A. de Groot

De C.A. de Groot Groep is in 1954 begonnen vanuit de sloop. In de jaren ’90 voegde het familiebedrijf asbestsanering toe aan haar activiteiten. Zij hebben voor Normec Certification gekozen toen hun voormalige certificerende instelling stopte met het sloopcertificaat en zijn nog steeds tevreden.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.