Bodem

BRL SIKB 2100

Boren in de bodem

BRL SIKB 2100

De BRL SIKB 2100 heeft betrekking op de uitvoering van en eisen aan mechanisch boren voor milieukundig bodemonderzoek en aanleg van waterputten en WKO-systemen conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt vroeg of laat tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Daarom mogen bepaalde typen mechanische boringen alleen worden uitgevoerd door daarvoor erkende bedrijven. Is dat niet het geval, dan accepteert het bevoegd gezag de werkzaamheden niet.

De BRL SIKB 2100 bevat de spelregels waaraan het boorproces moet voldoen. Normec Certification is uw partner voor het behalen en monitoren van het  BRL SIKB 2100 certificaat van uw bedrijf.

Voordelen van certificeren

  • U laat zien dat uw bedrijf of organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen voor mechanisch boren.
  • U beschikt over een erkend bewijsmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
  • Door te voldoen aan de wet- en regelgeving verplicht u zich tot een uniforme werkwijze hetgeen resulteert in een optimalisatie van al uw bedrijfsprocessen.

Normec Certification en de BRL SIKB 2100

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de BRL SIKB 2100. Onze auditoren zijn veelal afkomstig van veldwerk- of ingenieursbureaus en beschikken mede daardoor over ruime praktijkervaring. Omdat we alle BRL’s aanbieden, is certificeren door Normec Certification een keuze voor kunde, kwaliteit én gemak.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

Van der Zanden

Van der Zanden over Normec Certification

Van der Zanden is al jarenlang klant bij Normec, dus ook voor dit unieke project kloppen ze aan bij hun betrouwbare certificeringspartner.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.