Nieuws

Voorwaarden aan logogebruik

Laptop

Tips voor het juist publiceren van certificaten en logo’s

Wanneer u een certificaat behaalt of verlengt, dan wilt u uw relaties hier vanzelfsprekend van op de hoogte brengen. Dit kan bijvoorbeeld door uw certificaat of bijbehorende logo’s te publiceren op uw website. Aan de publicatie hiervan zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. Zo is het type certificaat bepalend voor waar u de logo’s mag gebruiken en zijn er ook regels verbonden aan de publicatie van het certificaat. In dit artikel diepen we dit verder voor u uit.

Logogebruik bij managementsysteemcertificatie

Indien u gecertificeerd bent voor bijvoorbeeld de ISO 9001, VCA, Safety Culture Ladder of de CO2-Prestatieladder, gaat het om managementsysteemcertificatie. Het behalen van dit certificaat betekent dat uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de eerdergenoemde regeling. Dit zegt echter niks over de kwaliteit van uw geleverde producten of diensten. Daarom mogen logo’s van een managementsysteem certificatie niet afgebeeld worden op producten of de verpakking van producten. Deze logo’s mogen wel gebruikt worden op briefpapier, offertes en andere bedrijfsdocumenten. Ook mogen deze certificatiemerken worden gebruikt bij advertenties en andere reclame-uitingen.

Logogebruik bij productcertificatie

Naast managementsysteemcertificatie, certificeert Normec ook producten, processen en diensten. Deze vallen onder de noemer productcertificatie. Dit betreffen alle BRL (SIKB) certificaten, CPR CE2+ en asbestinventarisatie en -verwijderingscertificaten. De logo’s van deze regelingen mogen juist wel gebruikt worden op producten of de verpakking daarvan. Weegbonnen en bijvoorbeeld asbestinventarisatierapporten worden ook gezien als producten.

Omdat productcertificaten dus specifiek van toepassing zijn op één product, dienst of proces mogen de logo’s enkel gebruikt worden op plekken waar expliciet het gecertificeerde product, dienst of proces wordt benoemd. Dit is zo omdat anders de indruk wordt gewekt dat het certificaat ook op andere producten/processen/diensten van toepassing is. Het is dus niet verstandig om het logo standaard op offertes of briefpapier te plaatsen als uw bedrijf verschillende diensten, producten of processen levert.

Aanpassing van het certificaat, logo’s en auditrapportages

Het aanpassen van verstrekte certificaten, logo’s en auditrapportages is niet toegestaan. Deze documenten blijven namelijk eigendom van de certificerende instelling. Als u het certificaat wilt plaatsen op de website, is dit toegestaan zolang u het certificaat niet aanpast. Wilt u misbruik voorkomen? Dan kunt u een PDF-certificaat met watermerk op verzoek aanvragen bij onze certificatiecoördinatoren.

Bekijk hier de uitgebreide voorwaarden voor logogebruik. De logo’s zijn voor certificaathouders te downloaden in onze portal.

Gerelateerd nieuws

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023