PSO-keurmerk: per 1 januari bij Normec VRO

Vanaf 1 januari 2022 biedt zusteronderneming Normec VRO het PSO-keurmerk aan. Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) tonen organisaties aan in welke mate zij sociaal ondernemen. Het keurmerk richt zich op het bieden en vergroten van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf januari is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij Normec VRO, zodat de audits zo snel mogelijk ingepland kunnen worden. In maart starten zij met de uitvoering van de audits.

PSO-keurmerk aanvragen

Waarom het PSO-keurmerk?

Steeds vaker vragen opdrachtgevers om PSO-certificering. Het PSO-keurmerk, ingericht als prestatieladder, geeft inzicht in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen. Het doel is om arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt te stimuleren. Organisaties met dit keurmerk dragen aantoonbaar bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Met name overheden zetten steeds meer in op sociaal ondernemen. Om die reden hanteert bijna twee derde van de gemeenten in Nederland de Prestatieladder Socialer Ondernemen bij het uitschrijven van overheidsopdrachten.

Audit inplannen

Om het PSO-keurmerk te behalen, moet er een audit plaatsvinden. De auditor bekijkt o.a. het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in verhouding tot het totale personeelsbestand. Ook toetst de auditor of uw organisatie zorgvuldig omgaat met de medewerkers. Door de toenemende vraag, voegt Normec VRO per 1 januari 2022 het PSO-keurmerk toe aan haar dienstverlenging. Vanaf dat moment kunnen ondernemingen een aanvraag indienen en worden de audits ingepland. In maart start de uitvoering van de audits.

Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu