Bodem

BRL SIKB 2000

Auditor kijkt bij graafmachine

BRL SIKB 2000

De SIKB 2000 heeft betrekking op milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De vigerende wet- en regelgeving vereist dat dit onderzoek door een gecertificeerd en erkend bedrijf wordt uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan handelt u in strijd met de wet- en regelgeving en wordt dit beschouwd als een milieudelict.

De BRL SIKB 2000 bevat de spelregels voor een correcte voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voor het plaatsen van peilbuizen, de monsterneming van grond, grondwater, waterbodem en asbest in de bodem. Normec Certification is uw partner voor het behalen en monitoren van het  BRL SIKB 2000 certificaat van uw bedrijf.

Voordelen van certificeren

  • U laat zien dat uw bedrijf of organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen voor milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek.
  • U beschikt over een erkend bewijsmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
  • Door te voldoen aan de wet- en regelgeving verplicht u zich tot een uniforme werkwijze hetgeen resulteert in een optimalisatie van al uw bedrijfsprocessen.

Welke protocollen kent de BRL SIKB 2000?

Bij de BRL SIKB 2000 horen vier protocollen:

  • Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
  • Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters
  • Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
  • Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

Afhankelijk van de activiteiten van uw organisatie kunt u zich door Normec Certification laten certificeren voor één of meerdere protocollen

Normec Certification en de BRL SIKB 2000

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de BRL SIKB 2000. Onze auditoren zijn veelal afkomstig van veldwerk- of ingenieursbureaus en beschikken mede daardoor over ruime praktijkervaring. Omdat we alle BRL’s aanbieden, is certificeren door Normec Certification een keuze voor kunde, kwaliteit én gemak.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

Hoogeboom Raalte
Hoogeboom Raalte

Sterk in uitvoering

Al sinds 1935 is Hoogeboom Raalte actief met aannemen van grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden, recycling en verhuur van machines en containers. Verder verricht het bedrijf sloopwerkzaamheden, asbest- en bodemsaneringen, damwanden, bronbemaling, riolering en bestrating. Die respectabele leeftijd dankt het bedrijf aan het centraal stellen van de klant. Altijd.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.