Veiligheid & Installatietechniek

BRL 6000-21

Installateur installateert gasverwarmingsketel

BRL 6000-21

De BRL 6000-21 heeft betrekking op het ontwerpen, installeren en beheren van technische installaties van het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem. Al naargelang hun werkgebied en discipline kunnen (installatie)bedrijven zich laten certificeren voor verschillende soorten en formaten installaties en disciplines (ontwerpen, installeren en/of beheren). Opdrachtgevers zijn verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een erkend bedrijf te laten uitvoeren. Is dat niet het geval, dan wordt dit aangemerkt als een economisch delict.

Voordelen van certificeren
  • U beschikt over een erkend bewijsmiddel dat laat zien dat uw bedrijf de geldende regel- en wetgeving volgt.
  • U toont aan dat uw installaties voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen.
  • U bent bevoegd om werkzaamheden aan een energiebodemsysteem te mogen uitvoeren.

Welke gebieden kent de BRL 6000-21?

Deze beoordelingsrichtlijn maakt onderscheid tussen de bodemenergiesystemen van individuele woningen en de bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen. De BRL 6000-21 kent zes subdeelgebieden:

  1. Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen
  2. Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen
  3. Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen
  4. Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen
  5. Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen
  6. Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.

Normec Certification en de BRL 6000-21

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de BRL 6000-21. Onze auditoren zijn veelal afkomstig van veldwerk- of ingenieursbureaus en beschikken mede daardoor over ruime praktijkervaring. Omdat we alle BRL’s aanbieden, is certificeren door Normec Certification een keuze voor kunde, kwaliteit én gemak.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

C.A. de Groot
C.A. de Groot

C.A. de Groot

De C.A. de Groot Groep is in 1954 begonnen vanuit de sloop. In de jaren ’90 voegde het familiebedrijf asbestsanering toe aan haar activiteiten. Zij hebben voor Normec Certification gekozen toen hun voormalige certificerende instelling stopte met het sloopcertificaat en zijn nog steeds tevreden.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.