Bodem

BRL SIKB 4000

Auditor ter plaatse maakt aantekeningen

BRL SIKB 4000

De beoordelingsrichtlijn SIKB 4000 heeft betrekking op de uitvoering van archeologische onderzoek bij land- en waterbodem. Sinds de inwerkingtreding van de Erfgoedwet  is archeologische onderzoek enkel toegestaan door daarvoor aangewezen organisaties. Sinds 2016 is de regulering vanuit de KNA ondergebracht onder de certificering volgens de  BRL SIKB 4000.

De BRL SIKB 4000 beschrijft de regels volgens de KNA-richtlijnen om te komen tot  een geborgde voorbereiding, organisatie en uitvoering van archeologisch onderzoek. Normec Certification is uw partner voor het behalen en monitoren van het  BRL SIKB 4000 certificaat van uw bedrijf.

Voordelen van certificeren
 • U laat zien dat uw bedrijf of organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen voor archeologisch onderzoek.
 • U beschikt over de juiste certificering voor archeologisch onderzoek.
 • Onze auditoren zijn veelal afkomstig van veldwerk en beschikken mede daardoor over ruime praktijkervaring.

Welke protocollen kent de BRL SIKB 4000?

De BRL SIKB 4000 kent de volgende protocollen:

 • Protocol 4002: Bureauonderzoek
 • Protocol 4001: Programma van Eisen
 • Protocol 4003: Inventariserend Veldonderzoek IVO (landbodems)
 • Protocol 4103: Inventariserend Veldonderzoek IVO (waterbodems)
 • Protocol 4004: Opgraven (landbodems)
 • Protocol 4104: Opgraven (waterbodems)
 • Protocol 4006: Specialistisch onderzoek
 • Protocol 4107: Archeologische begeleiding (waterbodems)
 • Protocol 4010: Depotbeheer.

Afhankelijk van de processen van uw organisatie kunt u zich door Normec Certification laten certificeren voor een enkel protocol of voor een combinatie van protocollen.

Normec Certification en de BRL SIKB 4000

Voor de beoordeling van archeologische onderzoek bestaat het auditteam van  Normec Certification uit een gekwalificeerde Lead-auditor en een Technisch Expert. De Technisch Expert is een senior KNA-archeoloog met een actorregistratie. Naast het auditen van het kwaliteitsmanagementsysteem en de projecten in uitvoering, verzorgt Normec Certification ook de aanmelding bij het SIKB voor de registratie van KNA-actoren in het actorregister. Tevens is Normec Certification de toetsende instelling wanneer uw actorstatus na vier jaar verlengd moet worden.

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de BRL SIKB 4000. Onze auditoren zijn veelal afkomstig van veldwerk- of ingenieursbureaus en beschikken mede daardoor over ruime praktijkervaring. Omdat we alle BRL’s aanbieden, is certificeren door Normec Certification een keuze voor kunde, kwaliteit én gemak.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

Vlasman logo
Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v.

Fundament voor vertrouwen

Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. uit Alphen aan den Rijn is een totaalsloopbedrijf in de ware zin van het woord: sloopwerken, koppensnellen, asbestsanering, boren en zagen en bodemsanering. De ruime kennis van de normen waarover het bedrijf beschikt, levert tijdens de audits interessante gesprekken op.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.