Accreditaties en erkenningen

Wij gaan voor kwaliteit. Voor gegarandeerd resultaat.

Normec Certification is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor EN ISO/IEC 17021-1:2015 en EN ISO/IEC 17065:2012 en verstrekt certificaten met het RvA-beeldmerk. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze accreditaties.

Hier vindt u onze beleidsverklaring.

Hier vindt u het certificatiereglement van Normec Certification.

Bekijk onze accreditaties

RvA accreditatie C 234

RvA accreditatie C234

Normec Certification is door de Nederlandse Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor productcertificatie. Bekijk de volledige en actuele scope van deze accreditatie.

RvA accreditatie C274

Normec Certification is door de Nederlandse Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor managementsysteemcertificatie. Bekijk de volledige en actuele scope van deze accreditatie.