Nieuws

Efficiënte oplossingen

Melden van werken eenvoudig via het digitale klantenportaal

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Bij Normec Certification houden wij van efficiënte oplossingen. Ons klantenportaal, waar certificaathouders eenvoudig werken kunnen melden, is daar een perfect voorbeeld van.

Audits op werklocatie

Naast de kantooraudit maken audits op werklocatie, afhankelijk van het schema of de regeling, deel uit van het auditprogramma. Certificaathouders moeten hierbij de certificerende instelling in staat stellen om werken periodiek te beoordelen. Per regeling wordt bepaald of deze projectbezoeken – ofwel werkplekinspecties – onaangekondigd worden uitgevoerd of dat deze vooraf worden gemeld.

 

Werken melden bij audits

Normec Certification maakt het melden van werken extra eenvoudig door deze mogelijkheid aan te bieden in het digitale klantenportaal. Hier hebben onze certificaathouders exclusief toegang toe. In een persoonlijke omgeving kunnen zij in slechts enkele stappen de benodigde gegevens invoeren.

 

Vervelende gevolgen voorkomen

Een regeling kan u verplichten om een minimaal aantal werken per jaar te melden. Dan is het een uitkomst dat u dit in het klantportaal eenvoudig kunt regelen. Door uw werken minimaal twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden proactief te melden in het digitale klantenportaal voorkomt u vervelende gevolgen, zoals het intrekken van de erkenning van protocollen of het certificaat. Tevens voorkomt u hiermee een tevergeefs bezoek.

Wilt u minder dan 24 uur voor aanvang van het werk, of tijdens het werk, een wijziging van een melding doorgeven? Doe dit altijd telefonisch én via het digitale klantenportaal.

 

Vragen?

Neem gerust contact op als u vragen heeft over het melden van werken of als u begeleiding wilt bij dit proces.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023