Werkwijze

Zo gaan we te werk

Wij informeren u graag over onze werkwijze. Wilt u meerdere certificaten bij Normec Certification onderbrengen? Dan is Normec Certification de juiste partij voor u. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onze werkwijze kenmerkt zich door overzichtelijkheid en transparantie. Ons online klantenportal verschaft u 24/7 inzage in de voortgang van het (her)certificeringsproces. Uiteraard staan wij ook persoonlijk tot uw beschikking in geval van vragen. Hieronder ziet u de vier stappen waaruit het proces bestaat.

Veel van uw vragen worden ook beantwoord in het certificatiereglement, welke u hier kunt inzien.

STAPPENPLAN

Het proces in vier stappen

 1. Initiƫle beoordeling

  Bent u nog niet gecertificeerd? Dan bezoeken we uw bedrijf voor een initiƫle beoordeling. Dat gebeurt in twee fasen. Tijdens de eerste fase beoordeelt de auditor uw managementsysteem, waarbij de auditor zich ook richt op de verschillende onderdelen van uw bedrijf. De resultaten van de eerste fase zijn bepalend of u klaar bent voor de tweede fase, of dat dit tot uitstel of annulering leidt.

 2. Kantoor-en projectaudit

  In de tweede fase van de eerste audit verricht de auditor een breed scala aan werkzaamheden. Deze vinden zowel op kantoor plaats, als op uw projectlocatie(s). De duur van deze fase is onder meer afhankelijk van het aantal medewerkers, projectlocaties en vestigingen van uw organisatie.

 3. Uitgifte certificaat

  Als uw organisatie voldoet aan alle eisen die horen bij een bepaalde norm, dan draagt de auditor uw organisatie aan voor een certificaat. Voordat u dit ontvangt, vindt er een eindevaluatie plaats. De auditor vat het uitgevoerde onderzoek nog eens kort samen en belicht de bijbehorende rapportage.

 4. Geldigheidsduur certificaat en periodieke audits

  Het certificaat dat u ontvangt heeft in de meeste gevallen een geldigheidsduur van 3 jaar. Gedurende die periode vinden op periodieke basis audits plaats. Worden daarbij afwijkingen geconstateerd, dan volgen we opnieuw de hiervoor beschreven stappen. Drie maanden voor afloop van het certificaat vindt er standaard een audit plaats om te zien of de normen nog steeds worden nageleefd.