Nieuws

Versterken van de veiligheidscultuur

Man aan het werk

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, is sinds oktober 2020 de BRL 6000-25 als verplichting opgenomen in het Bouwbesluit. Deze verplichting wordt ook wel de Gasketelwet genoemd. Met de kwaliteitsregeling BRL 6000-25 voldoet u aan de Certificering Preventie Koolmonoxide.

Wijzigingen

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installateurs en monteurs nog werkzaamheden uitvoeren. Dit houdt in dat een installatiebedrijf geen werkzaamheden meer mag uitvoeren aan bijvoorbeeld gasinstallaties of rookgasafvoervoorzieningen als deze niet CO gecertificeerd is. Het is dus van belang om als installatiebedrijf of zelfstandig installateur vóór 1 april 2023 in het bezit te zijn van de BRL 6000-25.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023