Nieuws

Filter op onderwerp

asbestinventarisatie asbestverwijdering BRL 2506 BRL SIKB 6000 BRL SIKB 4000 CO2-reductie chroom 6 CO2-prestatieladder innovatie circulariteit certificatieschema handelingskader keurcompost kwaliteitsborging MRF PFAS SCL SCA-100 recycling VCA veiligheid stimuleringsregeling safety culture ladder webinar veiligheidsladder

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid, dit lijkt allemaal niet eenvoudig. Lees hoe certificering hierbij kan helpen.

13-11-2023
Lees meer
portrait of leading female architectural engineer artist working with colleagues

Safety Culture Ladder 2.0: aangescherpt en beter toepasbaar

Vanaf 1 september is de nieuwe versie van de Safety Culture Ladder (SCL) beschikbaar. Deze is op verschillende punten verbeterd, aangescherpt en is beter toepasbaar.

01-09-2023
Lees meer
InfraTech in Rotterdam Ahoy

Normec Certification staat op de InfraTech beurs

Van 17 t/m 20 januari staat Normec Certification op de InfraTech beurs in Rotterdam Ahoy. We ontvangen u graag op stand 4.101.

20-12-2022
Lees meer
Werknemer bezig met een leiding

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installateurs en monteurs nog werkzaamheden uitvoeren.

21-11-2022
Lees meer
Mannen op de bouw

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Opnieuw is de invoering van de nieuwe Omgevingswet uitgesteld. De ingangsdatum wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.

02-11-2022
Lees meer
[safety body construction] Working at height equipment.

Melding VCA incidenten norm 2017/6.0

Vanuit de nieuwe VCA-norm versie 2017/6.0 moeten certificaathouders zware ongevallen of incidenten ook direct aangemeld worden bij Normec Certification.

20-10-2022
Lees meer
Auditor op werkplek

Normec Certification aanwezig bij SIKB informatiebijeenkomst

Normec Certification is aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst van SIKB over de Omgevingswet, SIBK protocollen en richtlijnen.

26-09-2022
Lees meer
shovel en silo bij zandbulten

Nieuwe versie BRL 9345 ter commentaar tot 1 augustus

Naast wat tekstuele wijzigingen zijn er ook andersoortige wijzigingen doorgevoerd.

05-07-2022
Lees meer
Businessman using laptop computer protecting business and financial data with virtual network connection

Informatiebeveiliging op orde met ISO 27001

In dit artikel leggen we uit voor wie ISO 27001 certificering interessant is en wat de voordelen zijn.

31-05-2022
Lees meer
Safety Culture Ladder afgebeeld in taart

Normec Certification reikt 1000ste SCL-certificaat uit

Een feestelijk moment, want vorige maand reikte Normec Certification het 1000ste Safety Culture Ladder (SCL) certificaat uit aan aannemings- en transportbedrijf Roel van der Stoel.

06-04-2022
Lees meer
mannen en vrouwen in bespreking achter laptops

PSO-keurmerk: per 1 januari bij Normec VRO

Vanaf 1 januari 2022 biedt zusteronderneming Normec VRO het PSO-keurmerk aan. Hiermee tonen organisaties aan in welke mate zij sociaal ondernemen.

03-01-2022
Lees meer
Man holding hard hat are shake hand on site construction concept

Handhaving Veiligheid in Aanbesteding per 1 januari 2022

De werkgroep ViA en vertegenwoordigers van certificerende instellingen hebben een besluit genomen over de invoering en handhaving van ViA.

20-10-2021
Lees meer
mannen op kantoor

De voordelen van en verschillen tussen VCU, ISO 9001 en NEN 4400

In dit artikel leggen we de VCU-certificering, de NEN 4400 en de ISO 9001 naast elkaar en nemen we de verschillen en overeenkomsten onder de loep.

14-09-2021
Lees meer
Silhouette of working engineer in the construction site.

Tips voor het juist publiceren van certificaten en logo’s

Wanneer u een certificaat behaald of verlengd, dan wilt u uw relaties hier vanzelfsprekend van op de hoogte brengen. Hier zijn echter een aantal voorwaarden verbonden.

14-09-2021
Lees meer
Designer working on laptop computer and pentablet

Melden van werken eenvoudig via het digitale klantenportaal

In het klantenportaal van Normec Certification kunnen certificaathouders eenvoudig werk melden bij audits.

13-09-2021
Lees meer
Two technicians service yearly preventive maintenance solar cell

Accreditatie verlengd na succesvolle herbeoordeling RvA

Normec Certification is opnieuw beoordeeld door de RvA. De RvA heeft accreditatie verleend voor een nieuwe accreditatiecyclus van vier jaar.

09-09-2021
Lees meer
portrait of leading female architectural engineer artist working with colleagues

Webinar CO2-Prestatieladder audit

Graag nodigen wij u uit om op donderdag 2 september 2021 deel te nemen aan het webinar van De Duurzame Adviseurs over de ‘CO2-Prestatieladder’.

16-08-2021
Lees meer
veiligheidshelmen en protofoon

Top 5 meest voorkomende afwijkingen

Regelmatig constateren we afwijkingen binnen organisaties. Wat komen we tegen en hoe kan je het voorkomen?

22-06-2021
Lees meer
coal fired power station silhouette at sunset, Pocerady, Czech

CO2-reductie aantoonbaar maken met ISO 14001

Normec Certification biedt u nu de mogelijkheid om het aanvullende certificaat ‘CO2-reductiemanagement met ISO 14001’ te behalen.

21-06-2021
Lees meer
Two technicians service yearly preventive maintenance solar cell

Voorbereiden op de externe audit voor certificering

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar waar te beginnen? Om u als organisatie goed voor te bereiding op de certificering geven wij 10 gouden tips!

18-06-2021
Lees meer
compost in de handen

BRL Keurcompost versie 7.1 van kracht sinds 1 april 2021

Met ingang van 1 april jl. is versie 7.1 van de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost van kracht.

17-06-2021
Lees meer
verankering voor veilig werken

Webinar Safety Culture Ladder 24 juni 2021

Graag nodigen wij u uit om op donderdag 24 juni 2021 deel te nemen aan het webinar van Adviseurs 3.0 over de Safety Culture Ladder. Joost Vaessen praat u graag bij over deze norm en interviewt vervolgens Arjen Werkmeester van Normec Certification.

16-06-2021
Lees meer
stroomstoring-geldermalsen

Tijdelijk niet bereikbaar i.v.m. stroomstoring (verholpen)

Vanwege een stroomstoring zijn wij tijdelijk telefonisch niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Per e-mail (info-cert@normecgroup.com) zijn we wel bereikbaar. Wanneer er nieuws is, wordt dit bericht bijgewerkt. Excuses voor het ongemak.

09-06-2021
Lees meer
BRL 2506

Ondersteun uw BRL2506 certificering met de Analyse Service

Analyse Service De Analyse Service is een service aangeboden door Normec Laboratorium en richt zich op het onderhouden van productcertificaten zoals beschreven in beoordelingsrichtlijn BRL 2506-1 en

07-04-2021
Lees meer
Two technicians service yearly preventive maintenance solar cell

7 redenen om u te laten certificeren

Certificeren wordt steeds belangrijker. De aanwezigheid van een certificaat is voor opdrachtgevers of klanten namelijk steeds vaker een voorwaarde bij de inkoop of aanbesteding. Maar wist u dat certif

06-04-2021
Lees meer
Designer working on laptop computer and pentablet

Belangrijkste wijzigingen BRL SIKB 11000

In juni 2020 wijzigde het certificatieschema voor ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergronds deel van bodemenergiesystemen. Van de beoordelingsrichtlijn (BRL SIKB 11000) en het protocol zijn

30-03-2021
Lees meer
veiligheidsladder-man-bouw-zon

SCL informatiebijeenkomst via NEN

Wilt u meer weten over de Safety Culture Ladder of heeft u vragen over ViA? Deze maand organiseert NEN informatiebijeenkomsten over de SCL voor organisaties die hiermee aan de slag willen. Tijdens de

29-03-2021
Lees meer
Male working abseiling on a construction site silhouette worker

Certificeren volgens de Safety Culture Ladder

Bedrijven die oog hebben voor de veiligheid van hun medewerkers, kiezen steeds vaker voor certificering volgens de Safety Culture Ladder (SCL). De Safety Culture Ladder is, vergeleken met andere regelingen, uniek in de wijze van certificeren.

23-03-2021
Lees meer
sloopwerkzaamheden

Certificeerder Normec ziet verschuiving richting circulair en duurzaam

Maatschappij en markt vragen steeds vaker om duurzaam en circulair werken. De nadruk bij certificering ligt steeds minder op controle en meer op bewustzijn creëren.

16-03-2021
Lees meer
asbestplaten

De 5 meestgestelde asbestvragen

Anne-Co Treure is certificatiecoördinator bij Normec Certification. Geregeld ontvangt ze vragen van certificaathouders met een procescertificaat asbestinventarisatie of -verwijdering. Ze geeft antwoord op de vijf meestgestelde vragen.

10-02-2021
Lees meer
veiligheidshelmen aan een container

Safety Culture Ladder (SCL): wat, voor wie en waarom?

SUEZ Remediation is onlangs door Normec Certification geauditeerd voor de SCL. Edwin van Noord, QSE Coördinator bij SUEZ, deelt in dit artikel zijn ervaringen.

09-02-2021
Lees meer
compost in de handen

Herziening BRL Keurcompost per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is de zevende versie van de BRL Keurcompost in werking getreden. Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit van compostproducten.

09-02-2021
Lees meer
man in veiligheidskleding bij balk

Uitleg updates SCA-100 (artikel 22 en 42)

De SCA-100 wordt geregeld geüpdatet en voorzien van interpretaties en besluiten. Hieronder belichten we twee artikelen waarbij dat recentelijk heeft plaatsgevonden. Het gaat om artikel 42 en artikel 22.

03-02-2021
Lees meer
CO2 in de lucht

Webinar CO2-Prestatieladder

Op vrijdag 20 november 2020 organiseert De Duurzame Adviseurs in samenwerking met Normec Certification een webinar over de CO₂-Prestatieladder.

29-10-2020
Lees meer
slopen gebouw

Circulair slopen wordt steeds populairder

Op 2 juli 2020 heeft Normec Certification het eerste Verificatiecertificaat ‘Circulair Sloopproject’ mogen uitreiken aan Hoogeboom Raalte.

15-10-2020
Lees meer
man in beveiligingskleding

Gezamenlijk ontwikkelde norm voor chroom-6

Hoe zorgt u ervoor dat bedrijven die chroom-6-houdende materialen verwijderen en schoonmaken dit op een verantwoorde manier kunnen doen? Door daar een norm voor te realiseren.

01-10-2020
Lees meer
veiligheidsladder-man-bouw-zon

Vanaf 2022 is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht. Bereid u tijdig voor!

Vanaf 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht voor aanbestedingen in de bouw. Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken.

22-09-2020
Lees meer
asbestplaten

Martje Princen: ‘Niet oordelen, maar hard doorwerken aan oprecht asbeststelsel.’

Managing Director Martje Princen over de recente verbeterslagen, meer harmonisatie en de toekomst van het Nederlandse asbeststelsel.

20-08-2020
Lees meer
vrachtwagen loost grond

Regeling Bodemkwaliteit: wijzigingen BRL 6000-21, versie 2019

In de BRL6000-21-versie uit 2014 zijn op verzoek van bedrijven uit de sector en het Ministerie van I&W wijzigingen aangebracht.

17-07-2020
Lees meer
slopen gebouw

Normec Certification reikt het eerste Verificatiecertificaat ‘Circulair Sloopproject’ in Nederland uit!

Tijdens het sloopproces werden alle te recyclen materiaalstromen zorgvuldig gescheiden en na bewerking opnieuw ingezet. 

10-07-2020
Lees meer
shovel en silo bij zandbulten

Regeling Bodemkwaliteit: wijzigingen BRL 9313

In 2019 is de BRL 9313 herzien en daarbij zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

30-06-2020
Lees meer
BRL 2506

Herziening regeling Bodemkwaliteit en gewijzigde BRL 2506

Medio april 2020 wordt de herziene regeling Bodemkwaliteit van kracht. Tevens zullen ook beide gewijzigde richtlijnen van de BRL 2506 ingaan.

27-03-2020
Lees meer
portrait of leading female architectural engineer artist working with colleagues

Corona maatregelen en audits op afstand (Remote Auditing)

Graag willen we informeren over wat wij doen om onze mensen en onze certificaathouders een veilige werkplek te bieden en hoe wij ons hebben georganiseerd om uw continuïteit te waarborgen.

19-03-2020
Lees meer
portrait of leading female architectural engineer artist working with colleagues

De 5 tips van een auditor 

Al onze certificaathouders hebben er mee te maken: audits. In dit artikel vijf tips die u kunnen ondersteunen bij het voorbereiden en doorlopen van een audit.

17-03-2020
Lees meer
veiligheidshelmen aan een container

De Veiligheidsladder: wij zijn er klaar voor! U ook?

Inmiddels hebben al onze auditoren de auditortraining voor de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) met succes afgerond. Ons team staat voor u klaar om u te ondersteunen bij uw certificering.

17-03-2020
Lees meer
man spuit auto

Onderscheidend Chroom-6 certificaat nu beschikbaar!

Normec Certification is grondlegger van het chroom-6-certificaat. Onze auditoren zijn daarom goed bekend met de problematiek in uw sector.

05-03-2020
Lees meer
de wereldbol in de handen

Norm PFAS versoepeld: bouwers en baggeraars kunnen weer aan de slag

Op vrijdag 29 november 2019 informeerde minister Veldhoven de Tweede Kamer over het aanpassen van het tijdelijk handelingskader PFAS. Zo is er een nieuwe, ruimere norm voor PFAS.

17-11-2019
Lees meer
grondmonsters

Top 20 overtredingen met negatieve impact in de bodemketen

In opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft het RIVM een rapport gepubliceerd van 258 overtredingen met negatieve impact in de bodemketen.

31-10-2019
Lees meer
CO2 in gras

Uw gemeente nog dit jaar op de CO2-Prestatieladder?

Een aantal gemeenten gingen u al voor! Via het Project Versnelling Certificering CO2-prestatieladder behaalden zij hun certificaat.

31-10-2019
Lees meer
recycling

Stimuleringsregeling borging inzameling Huishoudelijke Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) vertraagd

Vermoedelijk zal de stimuleringsregeling per 1 september in werking treden. Ondernemingen hebben hierdoor wel wat langer de tijd om ervoor te zorgen dat bedrijfslocatie gereed is voor het voldoen aan de afspraken en de eisen van de gewijzigde Checklist MRF- Keurmerk.

20-08-2019
Lees meer
de wereldbol in de handen

Handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie

Op 8 juli jl. heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

20-08-2019
Lees meer
vrachtwagen loost grond

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen: Waar gaat het over?

Op 24 mei 2019 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen door de Eerste Kamer aangenomen.

16-07-2019
Lees meer
stenen in handen

Praktijkdag voor auditoren Normec Certification

Onze auditoren die de BRL 2506 auditen en de productie van recyclinggranulaten beoordelen hebben tijdens de Praktijkdag een “opfriscursus” gevolgd.

16-07-2019
Lees meer
asbestplaten

Inzet drone om asbestdaken te inspecteren

We zien steeds vaker dat bedrijven drones inzetten om te zoeken naar asbest. Lees daarover meer in dit artikel.

17-06-2019
Lees meer
veiligheidshelmen en protofoon

Werken met zzp’ers: welke VCA?

In dit artikel informeren wij u graag aangaande de publicatie vanuit het SSVV inzake de status van de VCA 2017/6.

12-06-2019
Lees meer
Man holding hard hat are shake hand on site construction concept

Staat uw onderneming al op de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. De indeling van de CO2-prestatieladder is redelijk eenvoudig maar hoe hoger uw niveau is hoe strenger de eisen zijn en hoe meer u zich zal moeten inspannen om aan de eisen te voldoen.

12-06-2019
Lees meer
Old and very dangerous asbestos roof

Nieuw Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering

Het nieuwe Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (“Certificatieschema”) treedt per 1 april 2019 in werking.

01-04-2019
Lees meer
verschillende grondsoorten

Nieuwe versies diverse BRL’en van kracht geworden

Op vrijdag 7 december 2018 is de Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd. Door deze wijziging is onder andere een aantal nieuwe normdocumenten gepubliceerd.

07-12-2018
Lees meer
Skeleton and archaeological tools.Training for dig fossil.Simula

Nieuwe versie BRL SIKB 4000

Onlangs is de 4.1 versie van de  BRL SIKB 4000 gepubliceerd. De nieuwe versie wordt van kracht per 1 juli 2018.

22-06-2018
Lees meer
veiligheidshelmen en protofoon

Update VCA 2017/6

In dit artikel informeren wij u graag aangaande de publicatie vanuit het SSVV inzake de status van de VCA 2017/6.

17-01-2018
Lees meer
BRL 2506

Interpretatiedocument BRL 2506 vastgesteld

Door het Centraal College van Deskundigen BRL2506 is een Interpretatiedocument BRL2506-1 en BRL2506-2 (SBBRL2506-10) vastgesteld.

05-10-2017
Lees meer
man met grondboor

Wijzigingen in de BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000

Vanwege het wijzigen van een aantal NEN normen rond asbest worden op dit punt ook de eisen rond asbest in de BRL SIKB 1000 protocol 1001 “Protocol 1001” aangepast alsook in de BRL SIKB 2000.

05-10-2017
Lees meer
installatie

Nu ook via Normec: BRL 6000 certificering voor installatiebedrijven

In de BRL6000-21-versie uit 2014 zijn op verzoek van bedrijven uit de sector en het Ministerie van I&W wijzigingen aangebracht.

19-03-2017
Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu