Bodem

BRL SIKB 6000

Graafmachine werkt met stenen materiaal

BRL SIKB 6000

De SIKB 6000 heeft betrekking op de milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en de nazorg ervan conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De vigerende wet- en regelgeving vereist dat de milieukundige begeleiding van deze werkzaamheden door een gecertificeerd en erkend bedrijf worden uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan handelt u in strijd met de wet- en regelgeving en wordt dit beschouwd als een milieudelict.

De BRL SIKB 6000 bevat de spelregels voor een correcte voorbereiding, organisatie en uitvoering van de (water)bodemsaneringen en de nazorg. Normec Certification is uw partner voor het behalen en monitoren van het  BRL SIKB 6000 certificaat van uw bedrijf.

Voordelen van certificeren
  • U laat zien dat uw bedrijf of organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen voor milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en de nazorg.
  • U beschikt over een erkend bewijsmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
  • Door te voldoen aan de wet- en regelgeving verplicht u zich tot een uniforme werkwijze hetgeen resulteert in een optimalisatie van al uw bedrijfsprocessen.

Welke protocollen kent de BRL SIKB 6000?

Bij de BRL SIKB 6000 horen drie protocollen.

  • Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg
  • Protocol 6002: Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden en nazorg
  • Protocol 6003: Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen.

Afhankelijk van de activiteiten van uw organisatie kunt u zich door Normec Certification laten certificeren voor één of meerdere protocollen.

Voor wie is de BRL SIKB 6000?

Aannemers, adviesbureaus, bevoegde gezagen en veldwerkbureaus.

Normec Certification en de BRL SIKB 6000

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de BRL SIKB 6000. Onze auditoren zijn veelal afkomstig van veldwerk- of ingenieursbureaus en beschikken mede daardoor over ruime praktijkervaring. Omdat we alle BRL’s aanbieden, is certificeren door Normec Certification een keuze voor kunde, kwaliteit én gemak.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

C.A. de Groot
C.A. de Groot

C.A. de Groot

De C.A. de Groot Groep is in 1954 begonnen vanuit de sloop. In de jaren ’90 voegde het familiebedrijf asbestsanering toe aan haar activiteiten. Zij hebben voor Normec Certification gekozen toen hun voormalige certificerende instelling stopte met het sloopcertificaat en zijn nog steeds tevreden.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.