Ondersteun uw BRL2506 certificering met de Analyse Service van Normec Laboratorium

De BRL 2506 is een zeer complexe regeling. De regeling bevat de producteisen die aan recyclinggranulaten worden gesteld en de eisen aan het door de producent te hanteren kwaliteitssysteem bij de bewerking van steenachtig afval. Daarnaast bevat de BRL 2506 regels die erop gericht zijn de aanwezigheid van asbest te voorkomen in recyclinggranulaat.

Om u te ondersteunen in het onderhouden van uw productcertificaten werkt Normec Certification nauw samen met Normec Laboratorium. Dit geldt niet alleen voor uw toelatingsonderzoek, maar ook bij de uitvoering van uw noodzakelijke productiecontrole om het certificaat in stand te houden, waarbij wordt voorzien in de volledige informatiebehoefte als voorgeschreven in de BRL 2506. Deze Analyse Service onderscheidt zich in de markt door het service-aspect. Hierdoor heeft u zekerheid van een goede afstemming met de vereisten in de BRL 2506-1 en BRL 2506-2.

Analyse Service

De Analyse Service is een service aangeboden door Normec Laboratorium en richt zich op het onderhouden van productcertificaten zoals beschreven in beoordelingsrichtlijn BRL 2506-1 en BRL 2506-2 of de productiecontrole conform Europese normen NEN-EN 13242 en NEN-EN 12620. Met deze service kunnen we u (bijna) alle werkzaamheden, die voor de productiecontrole en verificatieonderzoeken nodig zijn, uit handen nemen. Hoe ver deze service gaat, bepaalt u uiteraard zelf. In overleg bepalen we wie welke werkzaamheden uitvoert en op basis hiervan ontvangt u een realistische Analyse Service-offerte. Zo weet u wat de werkzaamheden inhouden die Normec Laboratorium voor u uitvoert en wat de te verwachten kosten zijn. We informeren u graag verder over de mogelijkheden.

Serviceaspecten

 • Opstellen (en bijstellen) jaarplanningen t.b.v. productiecontrole en verificatieonderzoeken;
 • Verwerking productiehoeveelheden, nodig om te berekenen welke analyses nodig zijn;
 • Berekenen keuringsfrequenties;
 • Verwerking en rapportage van gegevens;
 • Controle van laboratoriumresultaten;
 • Inpassing van nieuwe ontwikkelingen in de regelgeving;
 • Actuele rapportages, historische rapporten via web portal;
 • Opstellen en toetsen aan uw CE-markering en prestatieverklaring (DoP)
 • Vragenbank, advies;
 • Begeleiding bij calamiteiten, afkeuringen;

Analyses

Alle analyses die beschreven zijn in BRL 2506-1 en -2 worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. Normec Laboratorium heeft zich gespecialiseerd in de analyses van de civieltechnische (fysieke) eigenschappen, die onder accreditatie (L330) worden uitgevoerd. De grote aantallen proeven die Normec Laboratorium uitvoert, leiden tot een effectieve werkwijze, waardoor wij u met scherpe prijzen kunnen bedienen. Overige analyses laten we uitvoeren bij geaccrediteerde laboratoria waar we gunstige overeenkomsten mee hebben.

Wij hopen hiermee een partner voor u te zijn, waarbij iedereen zich kan toeleggen op datgene waar ze goed in zijn. Hiermee bereiken we dat:

 • U beschikt over onze deskundigheid;
 • U continuïteit brengt in uw bedrijfsvoering;
 • U geen risico’s loopt bij de uitvoering van de ingewikkelde BRL 2506;
 • Uw productaansprakelijkheid voor de milieukwaliteit beter beheersbaar is;
 • U gebruik maakt van gecertificeerde monsternemers op de tijden dat dit nodig is.

Normec Laboratorium

Normec Laboratorium (RvA- geaccrediteerd onder nummer L330) is gespecialiseerd in het uitvoeren van civieltechnische analyses, voortkomend uit de BRL 2506-1 zoals korrelverdeling, classificatie beproeving, vlakheidsindex, CBR waarden en toename en het bepalen van de LA waarde (weerstand tegen verbrijzeling). Normec Laboratorium is net als Normec Certification onderdeel van Normec Group.

Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu