Informatiebeveiliging op orde met ISO 27001

Informatiebeveiliging is een steeds belangrijker wordend thema voor alle organisaties. De internationale norm ISO 27001 beschrijft hoe organisaties hiermee om kunnen gaan. In dit artikel leggen we uit voor wie ISO 27001 certificering interessant is en wat de voordelen zijn.

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm die beschrijft hoe organisaties om kunnen gaan met informatiebeveiliging. Met dit managementsysteem voor informatiebeveiliging (cyber security) kunnen organisaties informatie op een procesmatige wijze beveiligen en de risico’s van datalekken minimaliseren. Met ISO 27001 certificering laten bedrijven zien dat zij voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging en verantwoordelijk met informatie omgaan. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van persoons- en bedrijfsgegevens en bescherming tegen hackers.

Voor wie is ISO 27001 certificering?

In eerste instantie denkt u wellicht aan softwarebedrijven. Maar informatiebeveiliging is van groot belang voor alle organisaties, ongeacht de omvang of sector. Alle bedrijven die willen aantonen dat ze op serieus omgaan met informatiebeveiliging, hebben voordeel van een ISO 27001 certificaat. Bovendien wordt ISO 27001 certificering steeds vaker als voorwaarde gesteld in aanbestedingen. Werkt uw organisatie voor de overheid? Dan is deze certificering dus van belang.

Wat zijn voordelen van ISO 27001 certificering?

Een managementsysteem voor informatiebeveiliging levert op verschillende gebieden voordelen op. Het terugdringen van beveiligingsrisico’s is daar één van. Ook zonder certificering zijn er al een aantal maatregelen te treffen om beveiligingsrisico’s tegen te gaan. Maar het ISO-certificaat straalt wel extra vertrouwen uit naar opdrachtgevers en leveranciers. Bovendien is voldoen aan de ISO 27001 norm vaak een vereiste bij aanbestedingen en tenders. Andere voordelen zijn:

  • Aantoonbaar voldoen een wet- en regelgeving op het gebied van privacy (AVG/GDPR).
  • De kans op een datalek minimaliseren en boetes vermijden.
  • Continue werken aan verbetering van de beveiligingsmaatregelen.
  • Imago als betrouwbare partij verhogen.
  • Onderscheiden van uw concurrenten.

High Level Structure (HLS)

Alle ISO-normen volgen een standaard basisstructuur. Dit betekent dat de normen op dezelfde manier zijn ingericht, met eenzelfde aantal hoofdstukken die dezelfde thema’s behandelen. Deze High Level Structure (HLS) is ook het uitgangspunt van de ISO 27001. Hierdoor is integratie van verschillende managementsysteemnormen heel eenvoudig. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op bij het bijhouden van de diverse systemen wanneer u zich voor meerdere managementsysteemnormen certificeert.

Businessman using laptop computer protecting business and financial data with virtual network connection

ISO 27001

U wilt uw verantwoordelijkheid tonen op het gebied van informatiebeveiliging? Onderscheid u met ISO 27001 certificering. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu