Nieuws

Veiligheid, gezondheid en milieu

Twee helmen op elkaar

Werken met zzp’ers: welke VCA?

Bent u met uw onderneming werkzaam in de elektrotechniek, (scheeps)bouw, petrochemische industrie, binnenvaart, schoonmaakbranche of werkt u als uitzendbureau in de genoemde branches? Dan is de kans groot dat er om een VCA diploma wordt gevraagd. Maar hoe zit het als u werkt met zzp’ers?

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Maar het is veel meer dan dat. VCA is een veelzijdig en compleet programma, waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). VCA is bedoeld voor aannemers – opdrachtnemers en contractors – die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn, of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. Er zijn 2 soorten certificering; de persoonscertificering en de bedrijfscertificering. Als bedrijf kunt u zich certificeren als VCA*, VCA** of VCA petrochemie, op persoonsniveau is het VCA-B of VCA-VOL.

 

Bedrijfscertificering voor ZZP?

Als zzp’er kunt u niet zoals een regulier bedrijf VCA-gecertificeerd worden. Dit komt doordat zzp’ers geen personeel, onderaannemers of uitzendkrachten heeft. Een zzp’er kan er alleen voor zorgen dat hij het juiste VCA diploma heeft. Om te bepalen welk VCA diploma de zzp’er nodig heeft, is het relevant om te weten of de zzp’er de werkzaamheden als ‘werknemer’ (inspanningsverplichting) verricht of het werk als ‘onderaannemer’ (resultaatverplichting) uitvoert.

 

Wanneer is een zzp’er een onderaannemer?

Er is sprake van onderaanneming wanneer de aannemer (opdrachtgever) de uitvoering van (een deel van) het werk van stoffelijke aard geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan de zzp’er (de onderaannemer) die dit (deel van) het werk buiten dienstbetrekking zelfstandig uitvoert en oplevert tegen een te betalen prijs. Bij onderaanneming moet er dus sprake zijn van de volgende kenmerken:

  • Een werk van stoffelijke aard
  • Buiten dienstbetrekking uitvoeren (geen gezag)
  • Opleveren (resultaatsverbintenis)
  • Tegen een te betalen prijs in geld

Het bovenstaand komt erop neer (zoals VCA aangeeft) dat de zzp’er een resultaatsverplichting heeft. Bij een inspanningsverplichting zou de zzp’er alleen maar werkzaamheden te hoeven verrichten welke hij onder leiding en toezicht uitvoert. In dat geval moet u de zzp’er eigenlijk zien als een werknemer.

 

Eisen aan de zzp’er die als onderaannemer werkt

Zoals gezegd kunnen zzp’ers niet als bedrijf gecertificeerd worden. Om toch werkzaamheden uit te kunnen voeren waar VCA  vereist is, dient u hiervoor:

  1. in het bezit te zijn van een VCA VOL certificaat;
  2. te beschikken over een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie);
  3. te werken met materieel en middelen die goedgekeurd zijn.

 

Meer weten over de VCA bedrijfscertificering?

Wilt u meer weten over de VCA bedrijfscertificering en hoe dit van waarde kan zijn voor uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Meer weten over werken met zzp’ers?

Los van de vraag op welke manier u met VCA en veilig kan werken met zzp’ers. Kan het qua risicobeheersing ook op andere vlakken van belang zijn om zzp’ers op een juiste manier in te zetten. Onze partner Normec VRO beantwoorden graag al u vragen daarover. 

Gerelateerd nieuws

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023