Nieuws

Veiligheidscultuur in organisaties

Mannen op de bouw

Vanaf 2022 is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht. Bereid u tijdig voor!

U kent de Safety Culture Ladder (SCL) ongetwijfeld al, voorheen bekend als de Veiligheidsladder. Deze beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en handelen in bedrijven te meten is immers al jaren geleden geïntroduceerd. Maar wist u ook dat het vanaf 1 januari 2022 verplicht is om als bedrijf gecertificeerd te zijn voor de Safety Culture Ladder als u mee wilt doen aan aanbestedingen in de bouw? Wij raden u daarom aan om tijdig te beginnen met uw voorbereidingen.

Waarom de Safety Culture Ladder?

Nog altijd vinden er jaarlijks veel onveilige situaties en bedrijfsincidenten plaats vanwege onveilig handelen. Met deze methode gaat u als organisatie bewust aan de slag met het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag onder de medewerkers. Het doel van de Safety Culture Ladder is het terugbrengen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg en het vergroten van de Safety Awareness. De Safety Culture Ladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.

Gedrag maakt het verschil

Dr. Jeannette Hofman-Züter is sinds september 2019 de nieuwe projectmanager bij normalisatie-instituut NEN voor de Safety Culture Ladder. Zij geeft de essentie van de Veiligheidsladder als volgt weer: “Wat de SCL in mijn optiek zo interessant maakt is dat het kijkt naar diepe, bijna verborgen lagen in een organisatie: die van bedrijfscultuur en dan met name op het gebied van veilig werken. Die laag is ontzettend belangrijk in de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen. In hoeverre houdt men zich hieraan en is veiligheid bespreekbaar? In hoeverre zit veiligheidsbewustzijn in het DNA van mensen? In bedrijven waar tijd kostbaar is en er (zware) ongevallen kunnen optreden, maakt iemands gedrag het verschil in het voorkomen van ongelukken. Het feit dat dit nu via de SCL in kaart gebracht kan worden vind ik een enorm interessant gegeven.”

De 5 treden van de Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid het bedrijf heeft gedaan, hoe hoger de score op de ladder. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf zich begeeft. (Zie afbeelding).

Vanaf 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht voor aanbestedingen in de bouw. Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. De invoering van de Safety Culture Ladder gebeurt stapsgewijs: vanaf 2022 is trede 2 vereist en vanaf 2024 trede 3.

Veiligheidsladder als volgende stap in veilig werken

Jeannette Hofman-Züter ziet de SCL echt als een volgende stap in veilig werken: “Veel grote bedrijven hebben al bepaalde veiligheidscertificaten op orde en kijken nu naar de volgende stap: de omslag in cultuur, ook wel houding en gedrag genoemd. Dan is de SCL de meest voor de hand liggende optie. Want de menselijke factor, met andere woorden houding en gedrag, speelt een enorme rol als het om het omzetten van veiligheidsbeleid gaat. Op de juiste manier de juiste beslissing nemen doet alleen iemand bij wie veiligheid echt in het DNA zit.”

Vragen?

Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023