Nieuws

Toevoeging van interpretaties en besluiten

Man in pak met spuitverf

Uitleg updates SCA-100 (artikel 22 en 42)

De SCA-100 wordt geregeld geüpdatet en voorzien van interpretaties en besluiten. Hieronder belichten we twee artikelen waarbij dat recentelijk heeft plaatsgevonden. Het gaat om artikel 42 en artikel 22.

Artikel 42 – niet-gerapporteerd asbest

In de update van 28 oktober 2020 wordt het begrip ‘niet-gerapporteerd asbest’ verduidelijkt. Dit begrip zorgde tot aan deze update vaak voor onduidelijkheid bij de saneerder. Die onduidelijkheid betrof de fase van het project waarin het niet-gerapporteerde asbest werd aangetroffen: gebeurde dat bijvoorbeeld tijdens de sloopwerkzaamheden of tijdens de saneringswerkzaamheden? En, als het tijdens de sloopwerkzaamheden werd aangetroffen, moest dit dan ook gemeld worden aan de certificerende instelling? De update van dit artikel van de Sca schept daar duidelijkheid over: de saneerder moet enkel melding doen van de aanwezigheid van niet-gerapporteerd asbest tijdens de sanering.

Artikel 22 – bronnen die mogelijk ook in een openluchtsituatie verwijderd kunnen worden

Deze update daterend van 2 december 2020 is relevant voor zowel de inventarisatiebureaus als voor de saneerders. Op basis van leden 11 en 12 van artikel 22 van het certificatieschema kunnen in bepaalde omstandigheden bronnen die normaal gesproken gesaneerd zouden worden in een containmentsituatie worden gesaneerd in openluchtcondities.

In de praktijk was er vaak verwarring over welke SMARTS nu aan het inventarisatierapport toegevoegd moesten worden. Het antwoord luidt: voor beide situaties, zowel voor een containmentsituatie als voor openluchtcondities. Zo ontstaat er geen vertraging als tijdens de sanering wordt vastgesteld dat niet aan de voorwaarden voor openluchtcondities wordt voldaan. De saneerder kan dan direct overgaan op het toepassen van een containmentsituatie.

Meer informatie?

Heeft uw vragen over de SCa 100 in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op via  +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com. Ze geven u graag verdere toelichting.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023