Nieuws

Identificeren van overtredingen

Boren in de bodem

Top 20 overtredingen met negatieve impact in de bodemketen

In opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft het RIVM een rapport gepubliceerd van 258 overtredingen met negatieve impact in de bodemketen. Het doel van dit rapport is het identificeren van de overtredingen, zogenaamde ‘ongewenste gebeurtenissen’. Experts uit tal van overheidsorganisaties en het bedrijfsleven hebben deze ‘ongewenste gebeurtenissen’ gerangschikt op de impact die ze hebben. Wat houden deze ‘ongewenste gebeurtenissen’ precies in?

Bij werkzaamheden met grond (bijvoorbeeld het saneren of verplaatsen van grond) kunnen er ongewenste effecten plaatsvinden op het milieu, de economie en de gezondheid van mensen. Een voorbeeld van een ‘ongewenste gebeurtenis’ is een onvolledige eindkeuring van een sanering. Of dat een partij vervuilde grond illegaal is vermengd met schone grond, zodat hij toch te gebruiken is.

 

Fraude

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het merendeel van dit soort overtredingen te maken heeft met de opslag van partijen grond, de vermenging van grond en de beoordeling van de kwaliteit van partijen grond. Van de twintig meest ‘ongewenste gebeurtenissen’ is bij ten minste een derde bewust de regels niet opgevolgd en sprake van fraude. Naar aanleiding van dit rapport is de verwachting dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het toezicht en de handhaving gericht op werkzaamheden met grond gaat aanscherpen.

 

De top 20

 1. Onvoldoende detecteren en afdichten scheidende lagen ondergrond in geval van mechanisch boren en/of toepassen bodemenergiesystemen (BRL 2100/11000/6000-21) 
 2. Grond opslaan en opmengen buiten legale grondbanken  
 3. Storten van illegale partijen door derden  
 4. Samenvoegen grond vindt niet conform protocol BRL 9335-I plaats  
 5. Grond opslaan en opmengen buiten legale grondbanken  
 6. De identiteit van een partij is onduidelijk (geen of onjuist certificaat of keuring) (Bsb art. 8, 22 Valsheid in geschrift: Sr 225)  
 7. Slechte uitvoering toezicht op het Bbk door gemeenten/gemeenten als bevoegd gezag, geven de toezichtstaken voor het Bbk geen prioriteit  
 8. Gebrekkig of niet controleren of al de bodemonderzoeken die nodig zijn voldoen aan de eisen om een vergunning of beschikking te kunnen verlenen door de milieudeskundige van gemeente of provincie  
 9. Geen representatieve bemonstering uitvoeren  
 10. Omkatten van partijen grond (valsheid in geschrift) (Indien in een werk aangebracht, of op het punt te worden aangebracht: Bsb art. 8, 22 Valsheid in geschrift: Sr 225)  
 11. Foutief labelen van een categorie grond  
 12. Verkeerd of geen gebruik maken van steekbus  
 13. De verantwoordelijke ambtenaar weet niet precies welke eisen gelden betreffende behandelen en wat van hem wordt verwacht  
 14. Als schoon gelabelde partij is niet schoon door omkatten  
 15. Voeren van een slechte administratie, zodat de relatie tussen ingaande partijen verontreinigde grond/baggerspecie, opgeslagen partijen en definitief bestemde partijen grond onduidelijk is  
 16. Samenvoegen van verschillende kwaliteiten in één partij grond (BRL 1000)  
 17. (Bewust) foutief nemen van monsters, zodat de kwaliteit van grond te positief wordt ingeschaald  
 18. Slecht naleefgedrag bij (tijdelijke) grondopslag, vaak bewust  
 19. Het onterecht classificeren en uitkeuren van thermisch gereinigde grond + TAG (bouwstof)-grond en andersom 
 20. Sterk verontreinigde grond toepassen als niet-verontreinigde grond  

Bekijk hier het volledige rapport van het RIVM.   

 

Meer weten?

Heeft u vragen over een certificering of wilt u meer weten over de eisen van een BRL? (Bijvoorbeeld BRL SIKB 1000BRL SIKB 2000 of BRL SIKB 2100). Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.Ons team van auditoren beschikt over ruime ervaring, kennis en kunde.

Gerelateerd nieuws

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023