Staat uw onderneming al op de CO2-Prestatieladder?

Plan-do-check-action!
De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. In het uitvoeren van projecten, maar ook in de keten. Men spreekt ook wel van de ‘plan-do-check-act’ cyclus: herhalende processen binnen het bedrijf, die gericht zijn op de verbetering van zowel de CO2-prestatie als op de verbetering van het managementsysteem.

Indeling van de ladder
De indeling van de CO2-prestatieladder is redelijk eenvoudig, maar hoe hoger uw niveau is hoe strenger de eisen zijn en hoe meer u zich zal moeten inspannen om aan de eisen te voldoen. Ongeacht het niveau moet u u als bedrijf inspannen op de volgende vier gebieden.

  1. Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
  2. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  3. Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
  4. Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

De niveaus
De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt u werk van de uitstoot binnen de eigen activiteiten van de  onderneming (en alle projecten). Op niveau 1 bent u als bedrijf volledig vrij in hoe de CO2 uitstoot in kaart brengt en doelstellingen zijn niet echt nodig. Op niveau 3 moet de CO2 footprint conform internationale standaarden zijn opgesteld, dient u als bedrijf concrete doelstellingen te hebben inclusief een uitgewerkt plan van aanpak met maatregelen en heeft u een cyclus geïmplementeerd waarmee u aantoonbaar continue het functioneren van het CO2 reductiebeleid monitort en bijstuurt. Passend bij elk niveau communiceert u hierover en neemt u als organisatie deel aan initiatieven in de sector.

Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. U brengt dan ook de CO2 uitstoot van leveranciers en klanten in kaart en gebruikt maximaal uw eigen invloed om reductie van CO2 uitstoot in de keten te realiseren.

Eigen inbreng en ambities
De opzet van het handboek CO2-prestatieladder gaat uit van eigen ambitie en inbreng. Door deze focus schept de regeling ruimte voor creativiteit en vernieuwing rondom de bedrijfsvoering en het product. Als organisatie stelt u zelf uw energiemanagement systeem op, waarna Normec Certification zal beoordelen hoe deze aan de gestelde eisen van het handboek co2-prestatieladder voldoen. De certificering kan een vereiste zijn om voor gunningvoordeel in aanmerking te komen.

Alternatief voor EED energie-audit
De EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) energie-audit is door het Europees Parlement vastgesteld met als doel om in 2020 het Europese energieverbruik met 20 procent te verlagen. Sinds 2016 geldt een certificaat voor de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 als alternatieve invulling voor de EED Energie-audit verplichting. Deze geldigheid is vanaf nu verlengd tot en met 31 december 2023.

Aan de slag met de CO2-Prestatieladder
De eisen waar uw organisatie aan moet voldoen om het Normec CO2-certificaat te behalen, staan in het Handboek 3.0. Deze kunt u gratis downloaden van de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hier is ook een eenvoudige handleiding te vinden hoe effectief en eenvoudig de implementatie door te voeren binnen uw organisatie. SKAO is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringsschema CO2-Prestatieladder.

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

CO2 in de lucht

CO2-Prestatieladder

U wilt uw bedrijfsactiviteiten en –processen zo duurzaam mogelijk uitvoeren? Onderscheid u met een certificering voor de CO2 Prestatieladder. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu