Nieuws

Doorgevoerde wijzigingen

Werkplaats

Regeling Bodemkwaliteit: wijzigingen BRL 6000-21, versie 2019

Op 5 juni 2020 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit met wijzigingen voor de BRL6000-21, versie 2019: ‘Het ontwerpen, installeren en beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen.’ Aangezien deze BRL onderdeel uitmaakt van de wettelijke Regeling Bodemkwaliteit zijn de wijzigingen uit 2019 pas na publicatie op 5 juni 2020 van kracht geworden.

De belangrijkste wijzigingen

In de BRL6000-21-versie uit 2014 zijn op verzoek van bedrijven uit de sector en het Ministerie van I&W wijzigingen aangebracht. Zo is in de versie van 2019 de scope-overlap weggenomen met het BRL SIKB 11000-protocol ‘Ondergronds deel installatie bodemenergie’. Daarbij is BRL6000-21 versie 2019 inhoudelijk beter afgestemd met het BRL SIKB 1100-protocol. Nu is bijvoorbeeld duidelijk wanneer een bedrijf een certificaat nodig heeft voor BRL 6000-21 of voor BRL SIKB 1100. Technisch inhoudelijk vertonen de BRL-versies uit 2014 en 2019 geen grote verschillen.

Overgangstermijn

Voor bovenstaande wijzigingen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2021.

Vragen?

Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023