Regeling Bodemkwaliteit: wijzigingen BRL 6000-21, versie 2019

Op 5 juni 2020 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit met wijzigingen voor de BRL6000-21, versie 2019: ‘Het ontwerpen, installeren en beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen.’ Aangezien deze BRL onderdeel uitmaakt van de wettelijke Regeling Bodemkwaliteit zijn de wijzigingen uit 2019 pas na publicatie op 5 juni 2020 van kracht geworden.

De belangrijkste wijzigingen
In de BRL6000-21-versie uit 2014 zijn op verzoek van bedrijven uit de sector en het Ministerie van I&W wijzigingen aangebracht. Zo is in de versie van 2019 de scope-overlap weggenomen met het BRL SIKB 11000-protocol ‘Ondergronds deel installatie bodemenergie’. Daarbij is BRL6000-21 versie 2019 inhoudelijk beter afgestemd met het BRL SIKB 1100-protocol. Nu is bijvoorbeeld duidelijk wanneer een bedrijf een certificaat nodig heeft voor BRL 6000-21 of voor BRL SIKB 1100. Technisch inhoudelijk vertonen de BRL-versies uit 2014 en 2019 geen grote verschillen.

Overgangstermijn
Voor bovenstaande wijzigingen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2021.

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

mannen op kantoor

BRL 6000-21

U ontwerpt, installeert en beheert technische installaties van het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem? Dan is een BRL 6000-21 productcertificaat verplicht. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu