‘Niet oordelen, maar hard doorwerken aan oprecht asbeststelsel.’

Hoewel cijfers uitwijzen dat de asbestbranche er de afgelopen jaren stukken veiliger op is geworden, blijft het een veelgehoord geluid: kan het niet anders wat betreft het toezicht rondom de beheersing van asbest? Om hier beeld bij te krijgen, klopten we aan bij de certificerende instelling Normec. Managing Director Martje Princen over de recente verbeterslagen, meer harmonisatie en de toekomst van het Nederlandse asbeststelsel. ‘Laten we vooral niet vergeten dat asbest gevaarlijk is en dat een stelsel ons vooruit helpt’, benadrukt ze.

Zou je Normec willen introduceren?
Princen: ‘Normec is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als certificerende instelling voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Ons asbestteam bestaat uit vijftien auditoren die dagelijks project- en kantooraudits uitvoeren bij certificaathouders. Zij checken of de certificaathouders volgens de opgestelde regels en procedures werken. Alle auditoren hebben ruime ervaring in de asbestbranche. Ze weten dus wat er speelt en kunnen situaties goed inschatten.’

Hoe kijk je als certificerende instelling tegen de ontwikkeling van het Nederlandse asbeststelsel aan?
‘Regels zijn de afgelopen jaren aan verandering onderhevig geweest. Er is gestreefd naar versimpeling en verduidelijking. Deze ontwikkelingen zien we terug in de aanpassingen van het certificatieschema in 2017 en april 2019. Onze kerntaak is om te controleren of certificaathouders zich aan dit schema houden. Over het algemeen hebben we te maken met een serieuze branche, die ook heel oprecht met asbest omgaat. Daarbij merken we tijdens onze controles een sterke verbetering wat betreft compliance met het schema.’

Heb je ook een mening over alle emoties rondom asbest? Werken partijen op de juiste manier samen?
‘Iedereen weet hoe gevaarlijk asbest is. Dat Nederland door de jaren heen zoveel energie en moeite in het asbeststelsel heeft gestoken, is dus zonder twijfel een goede zaak. Het is de enige manier om de veiligheid voor werknemers en een veilige leefomgeving te waarborgen. Maar bij een stelsel als dit zijn ook veel partijen betrokken. Dat maakt het soms lastig. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat we allemaal hetzelfde doel hebben, benaderen we zaken vanuit verschillende invalshoeken. Zo zal een toezichthoudende instantie van nature meer gericht zijn op handhaving, terwijl wij als certificerende instelling gefocust zijn op procesverbeteringen. Hier is veel winst te behalen. Op het moment dat samenwerkende partijen begrip hebben voor de verschillende invalshoeken, gaat de communicatie er onderling op vooruit.’

 

Hoe zie je de Nederlandse Asbesttoekomst?
‘Een stelsel is altijd in beweging. SZW is bezig om de regelgeving en het toezicht meer eenduidig en risicogericht te maken. Technische voorschriften over veilig werken met asbest en werkwijzen op het gebied van asbestverwijdering verdwijnen zoveel mogelijk uit de certificatieschema’s. Qua samenwerking tussen de betrokken partijen kan het ook beter. “Schoenmaker blijf bij je leest”, is wat mij betreft een belangrijke. Laten we ons vooral op onze eigen taken en verantwoordelijkheden blijven richten. Elkaar niet veroordelen, maar hard blijven doorwerken aan een oprecht asbeststelsel. Ondanks alle hectiek in asbestland blijf ik erbij dat het goed is dat we in Nederland serieus met asbest bezig zijn. Cijfers liegen niet: de nalevingsgraad binnen het huidige certificatiestelsel van bedrijven is van 30% in 2012 gestegen naar 72% in 2017. Onze auditoren kunnen dit beamen. Naar dit succes is door de jaren heen consequent toegewerkt. We zijn er nog niet, maar een volhardende houding blijft de beste garantie voor de veilige beheersing van deze gevaarlijke stof.’

BRON: Het Asbestfeiten Magazine

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Businessman using laptop computer protecting business and financial data with virtual network connection

ISO 27001

U wilt uw verantwoordelijkheid tonen op het gebied van informatiebeveiliging? Onderscheid u met ISO 27001 certificering. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
mannen en vrouwen in bespreking achter laptops

ISO 9001

U wilt de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw organisatie aantoonbaar maken? Onderscheid u met een ISO 9001-certificaat. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
coal fired power station silhouette at sunset, Pocerady, Czech

ISO 14001

U wilt de milieuprestaties van uw organisatie aantoonbaar maken? Onderscheid u met een ISO 14001-certificaat. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
[safety body construction] Working at height equipment.

VCA

U verricht als aannemer risicovolle werkzaamheden bij uw opdrachtgevers? Onderscheid u met een VCA-certificaat. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
verankering voor veilig werken

Safety Culture Ladder

U wilt het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie stimuleren? Onderscheid u met een certificering voor de Safety Culture Ladder. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
asbestplaten

Asbestverwijdering

U gaat asbesthoudend materiaal verwijderen? Een certificering voor asbestverwijdering is verplicht. Normec Certification is uw partner

Lees meer
Old and very dangerous asbestos roof

Asbestinventarisatie

U gaat sloop- of renovatiewerkzaamheden verrichten aan een pand van vóór 1994? Een certificering voor asbestinventarisatie is verplicht. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
man spuit auto

Chroom-6

U wilt uw medewerkers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van Chroom-6? Onderscheid u met een Chroom-6-certificaat. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
recycling

MRF keurmerk

U wilt aantoonbaar maken dat u aan betrouwbare en milieuvriendelijke be- of verwerking van recyclebare metalen doet? Onderscheid u met een certificering voor het MRF Keurmerk. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu