Nieuws

Uitvoeren op een verantwoorde manier

Man in oranje hesje op bouwplaats

Gezamenlijk ontwikkelde norm voor chroom-6

Hoe zorgt u ervoor dat bedrijven die chroom-6-houdende materialen verwijderen en schoonmaken dit op een verantwoorde manier kunnen doen? Door daar een norm voor te realiseren, samen met de bedrijven die dagelijks volgens deze voorschriften moeten werken. Uiteindelijk ontwikkelden de certificerende instellingen Normec Certification en TÜV Nederland samen met enkele saneringsbedrijven en adviesbureau SGS Search een gecertificeerde aanpak, inclusief veilige werkprotocollen.

Houvast voor de markt: in gesprek met Dolmans Milieu Techniek B.V.

In 2018 zijn de eerste gesprekken gevoerd en in januari 2020 was het eindresultaat er. Marcel Haaksman, Operationeel Manager bij Dolmans Milieu Techniek B.V., is één van de medebedenkers van de norm: “Wij zijn daar vanaf het begin bij betrokken geweest. Al sparrende kwamen we tot de conclusie dat er veel vragen waren uit de markt en dat er behoefte was aan houvast. Dat hebben we getracht vorm te geven op een manier die nog wel ruimte biedt voor eigen interpretatie door de bedrijven, mits aantoonbaar veilig uitgevoerd.”

Veiligheid en zorgvuldigheid

Chroom-6 heeft Nederland de afgelopen jaren overvallen. De gevaarlijke stof duikt op allerlei plekken in de maatschappij op. Vele instanties kregen ermee te maken en hadden behoefte aan deskundige partijen die hen konden ontzorgen bij de verwijdering en schoonmaak van chroom-6-houdende materialen. Dit bleek lastig omdat er naast de Arbowet verder geen duidelijke regels zijn.

Vanaf nu kunt u met het chroom-6 certificaat aantonen dat u veilig en zorgvuldig volgens de ontwikkelde protocollen werkt. Marcel Haaksman: “Om de norm te behalen of te mogen behouden, zijn er minimaal twee locatiebezoeken en een kantooraudit vereist volgens de opgestelde norm. Je merkt ook dat we bij Dolmans nu nog professioneler werken op dit gebied, omdat alles is vastgelegd.”

Worst case scenario als uitgangspunt

Het document ‘Beheersindex chroom-6’, waarin het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen staat voorgeschreven, is volgens Marcel Haaksman wel een dynamisch document: “Toen we begonnen, zijn we uitgegaan van het worst case scenario: optimale bescherming. Door extra onderzoek zijn we erachter gekomen dat een aantal bewerkingen naar een iets lagere risicocategorie mochten. Zo wordt het steeds aangepast bij voortschrijdend inzicht.”

Waardevol keurmerk

Voor opdrachtgevers is het chroom-6-certificaat van grote waarde. De chroom-6-dossiers nemen alleen maar toe en de roep om kwalitatieve partners wordt alleen maar groter. Via het certificaat tonen de gecertificeerde specialisten aan dat veiligheid boven alles staat. Opdrachtgevers zijn vanaf nu dus verzekerd van betrouwbare partners met de noodzakelijk ervaring op het gebied van gevaarlijke stoffen. Een belangrijke stap voorwaarts binnen het chroom-6-dossier.

Wilt u een certificaat aanvragen?

Normec Certification is grondlegger van het chroom-6-certificaat. Onze auditoren zijn daarom goed bekend met de problematiek in uw sector. Neem contact met ons op en ontvang binnen een werkdag een offerte.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023