Nieuws

Demonteren en hergebruiken

Slopen van gebouw

Circulair slopen wordt steeds populairder

De nieuwe manier van slopen is demonteren en hergebruiken. Oftewel: circulair slopen. Hier is steeds meer vraag naar vanuit de markt, merkt Marcel Rooijmans, Lead Auditor en Productcoördinator bij Normec Certification: “Dat heeft natuurlijk ook met onze maatschappij te maken. Alles en iedereen wordt steeds milieubewuster. Door het hergebruiken van sloopmaterialen zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig én er is geen afval. Dat is dus een win/win-situatie.”

Verificatiecertificaat

Normec Certification beloont bedrijven die op deze manier slopen met het Verificatiecertificaat ‘Circulair Sloopproject’. Dit certificaat is een initiatief van Stichting Veilig en Milieukundig Slopen en is bestemd voor sloopbedrijven die werk willen maken van circulair slopen. Onze onafhankelijke auditor komt daarvoor ter plaatse controleren of het sloopproject volgens de voorgeschreven richtlijnen verloopt. Op 2 juli 2020 heeft Normec Certification het eerste Verificatiecertificaat ‘Circulair Sloopproject’ mogen uitreiken aan Hoogeboom Raalte.

Een zo groot mogelijk percentage hergebruiken

Om het certificaat te behalen, moet minimaal 94% van het sloopproject circulair zijn gesloopt. Dat kost veel meer tijd dan ouderwets slopen, maar het levert ook veel meer op, aldus Marcel Rooijmans: “Er is amper nog milieubelasting, want er wordt niets meer gestort of verbrand. Vrijwel alle materialen worden hergebruikt.”

“Tijdens het sloopproces worden alle te recyclen materiaalstromen zorgvuldig gescheiden en na bewerking opnieuw ingezet. Door nieuwe technieken lukt het steeds beter om uit oude bouwmaterialen de grondstoffen terug te winnen om opnieuw hoogwaardiger in te kunnen zetten. Wij controleren vooraf hoe de aannemer het circulair sloopproces in kaart heeft gebracht en na afloop kijken we of ze kunnen verantwoorden hoe de materialen zijn hergebruikt.”

Van circulair bouwen naar circulair slopen

Als de aannemer of het sloopbedrijf voldaan heeft aan de voorwaarden uit de aanbesteding, krijgen zij van Normec Certification het certificaat uitgereikt, waarmee zij dit kunnen bewijzen. Bovendien kunnen zij de materialen die hergebruikt worden ook doorverkopen, dus er is eveneens een economisch belang, vertelt Marcel Rooijmans: “Er wordt steeds meer circulair gebouwd, maar met alle bestaande gebouwen moet ook iets gebeuren. Door ze te slopen op een manier dat de materialen hergebruikt kunnen worden, is een opdrachtgever verzekerd van zo weinig mogelijk milieubelasting. Ondertussen verdient de slopende partij er ook nog iets aan.”

Het voldoen aan de eisen van het certificaat is niet wettelijk verplicht. Het is een vrijwillige aanvulling op de Beoordelingsrichtlijn Veiligheid en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007). Alleen bedrijven die SVMS-gecertificeerd zijn, mogen het Verificatiecertificaat ‘Circulair Sloopproject’ aanvragen.

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u vragen over circulair slopen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023