Nieuws

Toetsen tegen de opgenomen eisen

Asbestmateriaal

Nieuw Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering

Zoals bij u bekend treedt het nieuwe Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (“Certificatieschema”) per vandaag, 1 april 2019, in werking.

 

Dit houdt in dat wij per vandaag zullen toetsen tegen de eisen opgenomen in dit Certificatieschema, waarbij wij tevens de interpretatie volgen zoals opgenomen in de laatste publicatie SCa-100 d.d. 21 maart 2019. Beide actuele versies kan u hier terugvinden.

 

Vragen?

Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023