Nieuws

Aanwezigheid van een certificaat

7 redenen om u te laten certificeren

1. Certificering betekent zekerheid

Een certificaat betekent zekerheid voor uw klanten. Zij kunnen er namelijk zeker van zijn dat uw managementsysteem, proces of product voldoet aan breed gedragen en objectieve eisen en de voorwaarden die daaruit volgen. Bij certificering van een persoon, zegt het certificaat iets over de kennis, competenties en vaardigheden die deze persoon bezit. Doordat audits worden uitgevoerd door een externe auditor, weten uw klanten zeker dat onafhankelijk is vastgesteld dat u de zaken op orde hebt.

2. Het verhoogt de efficiëntie

Certificering kan de efficiëntie van uw organisatie verhogen en uw activiteiten beter beheersbaar maken. Het certificeren identificeert namelijk alle processen in uw bedrijf en geeft inzicht in mogelijke verbeterpunten. Uw processen worden niet eenmalig tegen het licht gehouden, maar structureel. Bovendien zorgt de kritische blik van de certificatie-instelling voor nieuwe inzichten. Hiermee kun u risico’s identificeren en tijdig maatregelen treffen. Zo worden uw processen efficiënter, veiliger en transparanter en dat komt de kwaliteit van uw activiteiten ten goede.

3. Het stimuleert de betrokkenheid

In aanvulling op punt 2, zorgt het inzicht in de processen ook voor meer betrokkenheid. Wanneer werkprocessen inzichtelijk zijn, werken uw medewerkers efficiënter en maken ze minder fouten. Uw mensen raken meer betrokken en werken doelgerichter. Tegelijkertijd krijgen ze meer plezier in hun werk.

4. Certificering zorgt voor vertrouwen

Een certificaat helpt u vertrouwen te kweken bij de autoriteiten. U vermijdt discussie over het wel of niet voldoen aan wetten en regels. Het aantal externe beoordelingen wordt tot een minimum beperkt. Een certificaat maakt het ook gemakkelijker om bepaalde vergunningen te krijgen.

5. Een hogere klanttevredenheid

Doordat u de kwaliteit en efficiëntie van uw activiteiten verbetert, krijgen uw klanten een betere service en betere producten. En dat allemaal dankzij de certificatie-eisen en de continue controle. Zo werkt u aan een hogere klanttevredenheid. Zowel op lange als op korte termijn.

6. Goed voor relatie met omgeving en toezichthouders

Voor zowel omwonenden als toezichthouders van de overheid is het belangrijk om te weten dat organisaties de risico’s beheersen en wet- en regelgeving naleven. Een certificaat geeft aan dat dit adequaat gebeurt. Het feit dat een organisatie zich kwetsbaar op durft te stellen, door een externe partij in te schakelen, geeft vertrouwen. De toezichthouder kan inspecties afstemmen op de extra informatie die beschikbaar is en zo beter tot een oordeel komen. Dit komt de relatie tussen overheid en organisatie ten goede.

7. Certificering is commercieel interessant

Een certificaat zorgt ervoor dat uw product een goede naam krijgt op de (internationale) markt. Bovendien is het een uitstekende marketingtool. U hebt een extra verkoopargument: niet alleen uzelf, maar een gerenommeerd, onafhankelijk keuringsinstituut als Normec bevestigt dat u kwaliteit levert. Maak daar gebruik van en doe uw voordeel met uw certificaat!

Gerelateerd nieuws

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023