Referentie

Sterk in uitvoering

Asbestmateriaal

Normec Certification in gesprek met Hoogeboom Raalte

 

Hoogeboom Raalte

 

Normec Certification ging in gesprek met Gert Hoogeboom, directeur van Hoogeboom Raalte. Al sinds 1935 is Hoogeboom Raalte actief met aannemen van grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden, recycling en verhuur van machines en containers. Verder verricht het bedrijf sloopwerkzaamheden, asbest- en bodemsaneringen, damwanden, bronbemaling, riolering en bestrating. Die respectabele leeftijd dankt het bedrijf aan het centraal stellen van de klant. Altijd.

Leren van elkaar

‘Meedenken met de klant; dat vinden wij belangrijk, dat vinden ze bij Normec Certification belangrijk. Heb ik een vraag dan kan ik altijd terecht bij een van hun vakspecialisten. Dat is waardevol, ook al word ik niet altijd gelukkig van het antwoord. Haha! De kennis van de auditoren is goed op peil. Natuurlijk is er weleens een verschil van interpretatie; zij brengen hun kennis mee, ik die van mij. Maar als je de discussie open voert met de insteek om van elkaar te leren dan loopt het altijd los. Dat is ook de reden dat ik zo’n 70% van alle audits zelf bijwoon: ik wil graag weten hoe zaken in elkaar zitten en word iedere keer weer getriggerd om na te denken over waarom we de dingen doen zoals we ze doen.’

Belang van continuïteit

Met het voldoen aan de normen zorgen we voor continuïteit van het bedrijf. Zouden we bijvoorbeeld met een asbestsaneringsklus niet conform de richtlijnen werken, dan kan dat in het ergste geval leiden tot een stillegging van deze bedrijfsactiviteit. Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. En van de wettelijke regelingen die worden geborgd door de BRL’s ben je als ondernemer lang niet altijd op de hoogte. Met die certificaten beschermen we dus ons bedrijf.’

De klant centraal

‘Qua certificaten kun je het zo gek maken als je zelf wilt. Natuurlijk willen we investeren en vooruitlopen op de rest, maar leidend voor ons is wat de klant wil. Vraagt hij om een bepaald keurmerk, dan is het voor ons van toegevoegde waarde. Zo niet, dan niet. Het luisteren naar de klant, het voldoen aan zijn behoefte, is ook kenmerkend voor Normec Certification. Prettig als je elkaar daarin kunt vinden.’

 

“Met certificaten beschermen we ons bedrijf.”

Gert Hoogeboom, directeur van Hoogeboom Raalte

 

Gerelateerde diensten