Branches

GWW-sector

GWW-sector

De ontwikkelingen in de gww-sector spitsen zich de laatste jaren steeds meer toe op kwaliteit, arbo & veiligheid en milieu & duurzaamheid. Vooral de CO2 footprint en het gebruik van secundaire grondstoffen zijn steeds grotere focuspunten. Normec Certification volgt de ontwikkelingen in de sector nauwgezet en is een echte kennispartner voor gww-bedrijven.

Onze auditoren voeren dagelijks project- en kantooraudits uit bij gecertificeerde gww-bedrijven. Zij zijn op de hoogte van de vigerende wet- en regelgeving, kennen het werkveld en spreken de taal. Een certificering op het gebied van kwaliteit, arbo & veiligheid en milieu & duurzaamheid door Normec Certification is een keuze voor kunde en kwaliteit.

De overstap regelen wij voor u

Veel bedrijven uit uw branche kozen ook voor Normec Certification. Referenties zijn op verzoek beschikbaar. Wij gaan graag met u in gesprek wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen. Met onze overstapservice, ontzorgen wij u om over te stappen van uw huidige certificerende instelling naar Normec Certification.

Hoogeboom Raalte
Hoogeboom Raalte

Sterk in uitvoering

Al sinds 1935 is Hoogeboom Raalte actief met aannemen van grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden, recycling en verhuur van machines en containers. Verder verricht het bedrijf sloopwerkzaamheden, asbest- en bodemsaneringen, damwanden, bronbemaling, riolering en bestrating. Die respectabele leeftijd dankt het bedrijf aan het centraal stellen van de klant. Altijd.