Branches

Bouwstoffen

Graafmachine werkt met stenen materiaal

Bouwstoffen

De wortels van Normec Certification liggen in de bouwsector. Al sinds jaar en dag weten we wat er komt kijken bij zowel de verwerking van bouw- en sloopafval als bij de omzetting ervan tot nieuwe grondstoffen. De ontwikkelingen in de sector wat betreft duurzaamheid en circulariteit volgen we vanaf het begin van ons bestaan nauwgezet. We zijn daardoor een echte kennispartner voor bedrijven die bouwstoffen en bouwgrondstoffen produceren.

Onze auditoren voeren dagelijks project- en kantooraudits uit bij gecertificeerde bouw- en bouwstoffenproductiebedrijven. Zij zijn op de hoogte van de vigerende wet- en regelgeving, kennen het werkveld en spreken de taal. Een certificering op het gebied van bouwstoffen en bouwgrondstoffen door Normec Certification is een keuze voor kunde en kwaliteit.

De overstap regelen wij voor u

Veel bedrijven uit uw branche kozen ook voor Normec Certification. Referenties zijn op verzoek beschikbaar. Wij gaan graag met u in gesprek wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen. Met onze overstapservice, ontzorgen wij u om over te stappen van uw huidige certificerende instelling naar Normec Certification.

Hoogeboom Raalte
Hoogeboom Raalte

Sterk in uitvoering

Al sinds 1935 is Hoogeboom Raalte actief met aannemen van grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden, recycling en verhuur van machines en containers. Verder verricht het bedrijf sloopwerkzaamheden, asbest- en bodemsaneringen, damwanden, bronbemaling, riolering en bestrating. Die respectabele leeftijd dankt het bedrijf aan het centraal stellen van de klant. Altijd.