Bodem

Normec Certification is dé certificerende instelling op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid.

Het belang van de bodem

We leven met 18 miljoen Nederlanders in een klein land. Dit brengt risico’s mee met het gebruik van de grond waarop we leven. Iedereen die in Nederland werkzaamheden wil verrichten op, aan of in de bodem zal moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dat is maar goed ook, want iedere burger heeft baat bij het behoud van een goede bodemkwaliteit. Toch staat die door bodemschadende stoffen en praktijken als PFAS, microplastics en dumpingen van drugsafval onder druk.

Dynamisch werkveld

Onder andere door bovenstaande trends en ontwikkelingen wordt het voor onze certificaathouders een steeds grotere uitdaging om de wet- en regelgeving op het gebied van bodemkwaliteit bij te houden en hier aan te blijven voldoen. De ontwikkelingen volgen elkaar rap op, de gestelde eisen door de wetgever worden steeds talrijker en de handhaving steeds strenger. Tel daar de regionale en zelfs lokale verschillen in regelgeving bij op en het is duidelijk dat een auditor bij Normec Certification met een breed palet aan eisen rekening dient te houden.

Duidelijkheid over regelgeving

De kracht van onze auditoren is dat zij met praktisch oog kijken naar de toepasbaarheid van de regelgeving zonder de normeis uit het oog te verliezen. Hoe worden normeisen door onze certificaathouders geïnterpreteerd, hoe staat het in de norm, en wat zijn de onduidelijkheden die daartussen bestaan? Met regelmaat overleggen vertegenwoordigers van Normec met de schemabeheerder over de geldende richtlijnen en zijn zij via werkgroepen betrokken bij de totstandkoming van nieuwe of gewijzigde BRL-richtlijnen. Door zo dicht bij de bron te zitten, draagt de dienstverlening van Normec Certification bij aan verduidelijking. Voor onszelf en daarmee voor onze certificaathouders.

Deze diensten zijn wellicht interessant voor u

compost in de handen

BRL Keurcompost

U levert compost- of compostproducten? Onderscheid u met een BRL Keurcompost keurmerk. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
mannen op kantoor

BRL 6000-21

U ontwerpt, installeert en beheert technische installaties van het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem? Dan is een BRL 6000-21 productcertificaat verplicht. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
BRL-SIKB-11000

BRL SIKB 11000

U ontwerpt, realiseert, onderhoudt en beheert ondergrondse delen van bodemenergie-installaties? Dan is een BRL SIKB 11000 procescertificaat verplicht. Normec Certification is uw partner

Lees meer
hek voor bouwterrein

BRL SIKB 7500

U bewerkt verontreinigde grond en baggerspecie? Dan is een BRL SIKB 7500 procescertificaat verplicht. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Silhouette excavator working on construction site.

BRL SIKB 7000

U voert (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem uit? Dan is een BRL SIKB 7000 procescertificaat verplicht. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Earth mover working on pile of compost

BRL SIKB 6000

U voert saneringen in de (water)bodem uit? Dan is een milieukundige begeleiding van de werkzaamheden en daarmee een BRL SIKB 6000 procescertificaat verplicht. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
archeologisch onderzoek

BRL SIKB 4000

U voert archeologische opgravingen uit? Dan is een BRL SIKB 4000 procescertificaat verplicht. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
man met grondboor

BRL SIKB 2000

U voert veldwerk voor milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek uit? Dan is een BRL SIKB 2000 procescertificaat verplicht. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
grondmonsters

BRL SIKB 1000

U voert monsternemingen uit voor partijkeuringen? Dan is een BRL SIKB 1000 procescertificaat verplicht. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
boorinstallatie

BRL SIKB 2100

U voert mechanische boringen uit voor milieukundig bodemonderzoek en de aanleg van waterputten en WKO-systemen? Dan is een BRL SIKB 2100 procescertificaat verplicht. Normec Certification is uw partner.

Lees meer

Andere thema’s

Designer working on laptop computer and pentablet

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu