Bodem

BRL SIKB 7000

Auditor kijkt bij graafmachine

BRL SIKB 7000

De BRL SIKB 7000 heeft betrekking op de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (waterbodem) conform de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb), de Waterwet en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Deze regelgeving vereist dat (water)bodemsaneringen door een gecertificeerd en erkend bedrijf worden uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan handelt u in strijd met de Wet- en regelgeving en wordt dit beschouwd als een milieudelict.

De BRL SIKB 7000 bevat de spelregels voor een correcte voorbereiding, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden. Normec Certification is uw partner voor het behalen en monitoren van het  BRL SIKB 7000 certificaat van uw bedrijf.

Voordelen van certificeren

  • U laat zien dat uw bedrijf of organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen voor monstername.
  • Binnen 1 maand een certificaat.
  • Door te voldoen aan de wet- en regelgeving verplicht u zich tot een uniforme werkwijze hetgeen resulteert in een optimalisatie van al uw bedrijfsprocessen.

Welke protocollen kent de BRL SIKB 7000?

Bij de BRL SIKB 7000 horen vier protocollen:

  • Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
  • Protocol 7002: Uitvoering van landbodemsaneringen met in situ methoden
  • Protocol 7003: Uitvoering waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem
  • Protocol 7004: Tijdelijke uitplaatsing van grond.

Afhankelijk van de activiteiten van uw organisatie kunt u zich door Normec Certification laten certificeren voor één of meerdere protocollen.

Normec Certification en de BRL SIKB 7000

Wij hebben alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te certificeren conform de BRL SIKB 7000. Onze auditoren zijn veelal afkomstig van veldwerk- of ingenieursbureaus en beschikken mede daardoor over ruime praktijkervaring. Omdat we alle BRL’s aanbieden, is certificeren door Normec Certification een keuze voor kunde, kwaliteit én gemak.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec Certification

Dolmans
Dolmans Milieutechniek BV

Dolmans Milieutechniek BV

De specialisten van Dolmans nemen de klant het hele proces rondom de verwijdering van gevaarlijke stoffen uit handen. Per situatie bekijken ze wat er nodig is en anticiperen daar direct op. Betrokkenheid en goede communicatie zijn daarin essentieel. De match met Normec is er dan ook niet voor niets.

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Waar kan ik het certificatiereglement van Normec Certification inzien?

In het certificatiereglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentieel) certificaathouder aan moet voldoen. Op deze pagina leest u meer over het certificatiereglement en op deze pagina kunt u ook het certificatiereglement downloaden.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000  of stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com. 

Is certificering voor de Safety Culture Ladder verplicht?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor (onder)aannemers. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 345 585 000, stuur een mail naar info-cert@normecgroup.com of bekijk onze contact pagina.