Uw gemeente nog dit jaar op de CO2-Prestatieladder?

Een aantal gemeenten gingen u al voor! Via het Project Versnelling Certificering CO2-prestatieladder behaalden zij hun certificaat. Normec Certification heeft extra capaciteit vrij gemaakt en is er klaar voor om bij te dragen aan de snelle verduurzaming van gemeenten. Waarom nu instappen?

Klimaatdoelstellingen van Parijs
Ook voor gemeenten is het belangrijk om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie, het bijbehorende vastgoed en de openbare verlichting. Daarmee is het mogelijk om gericht maatregelen te treffen om die CO2-uitstoot te verlagen en om daarmee klimaatdoelen van Parijs te behalen. Meten is weten!

Het doel van het klimaatakkoord van Parijs is de temperatuurstijging tot ruim onder 2 graden Celsius te beperken, en daarbij te streven naar een verdere beperking van de opwarming tot maximaal 1,5 graad. Om dit te bereiken is het de bedoeling dat Nederland een CO2-reductie van 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990 realiseert. Landelijk en Provinciaal zal veel geregeld moeten worden maar ook de gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Veel zal immers lokaal bepaald en gerealiseerd moeten worden samen met inwoners, bedrijven en de maatschappelijke organisatie. Als gemeente kan u hierin een voorbeeld zijn en een trend zetten!

CO2-Prestatieladder via Normec Certification
Op moment van schrijven van dit artikel worden er 2 gemeenten door ons begeleid voor de CO2-Prestatieladder en een aantal gemeenten zijn al gecertificeerd. Onlangs hebben wij een extra investering gedaan in capaciteit voor het auditen van de CO2-prestatieladder om op deze wijze ook ons steentje te kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de gemeenten. Gemeenten die zich nu aanmelden kunnen nog dit jaar worden getoetst door Normec Certification!

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

CO2 in de lucht

CO2-Prestatieladder

U wilt uw bedrijfsactiviteiten en –processen zo duurzaam mogelijk uitvoeren? Onderscheid u met een certificering voor de CO2 Prestatieladder. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu