Norm PFAS versoepeld: bouwers en baggeraars kunnen weer aan de slag

Op vrijdag 29 november 2019 informeerde minister Veldhoven de Tweede Kamer over het aanpassen van het tijdelijk handelingskader PFAS. Zo is er een nieuwe, ruimere norm voor PFAS. Bouwers en baggeraars kunnen daardoor grond waar PFAS in zit, makkelijker verplaatsen en hergebruiken.

In de strijd tegen CO2, stikstof en pfas-chemicaliën in het milieu leek die laatste categorie van meet af aan het makkelijkst oplosbaar. Het was immers geen rechter of internationaal verdrag dat de bouwers eerder dit jaar de duimschroeven aandraaide, maar het kabinet zelf: nadat bleek dat poly- en perfluoralkylstoffen (pfas) in de bodem, het grondwater, sloten en rivieren veel wijder verspreid waren dan gedacht, kondigde Van Veldhoven zelf in de zomer een strenge norm aan: voor substantiële hoeveelheden grond met meer dan 0,1 microgram pfas per kilogram golden plotseling strenge vervoers- en verwerkingsbeperkingen. Hierdoor kwamen duizenden bouwers en baggerbedrijven stil te liggen.

Het RIVM adviseert op dit moment voor alle stoffen uit de PFAS-groep een landelijke achtergrondwaarde van 0,8 μg/kg droge stof. Specifiek voor PFOS adviseert het RIVM een landelijke achtergrondwaarde van 0,9 μg/kg droge stof. Bij deze waarden is er volgens het RIVM geen sprake van risico’s voor de gezondheid of overschrijding van effectniveaus voor het ecosysteem.

Door deze aanpassing van het tijdelijke handelingskader ontstaat aanzienlijk meer ruimte voor grondverzet en baggerwerkzaamheden. Daarnaast bevat het aangepaste tijdelijk handelingskader verduidelijkingen, zoals hoe om te gaan met grond die afkomstig is van bieten en aardappelen, de zgn. tarragrond. Het geactualiseerde handelingskader wordt 1 december gepubliceerd. Voor meer informatie Klik hier voor de kamerbrief.

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

CO2 in de lucht

CO2-Prestatieladder

U wilt uw bedrijfsactiviteiten en –processen zo duurzaam mogelijk uitvoeren? Onderscheid u met een certificering voor de CO2 Prestatieladder. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu