Nieuwe versies diverse BRL’en van kracht geworden

Op vrijdag 7 december 2018 is de Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd. Door deze wijziging is onder andere een aantal nieuwe normdocumenten gepubliceerd: nieuwe versies van de BRL 9335, BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 2100, BRL SIKB 6000, BRL SIKB 7000 en de BRL SIKB 7500.

Per normdocument is in de nieuwe Regeling bodemkwaliteit aangegeven tot welke datum de “oude versies” nog gebruikt mogen worden. Dit betekent dat we als certificerende instelling ruim voor 1 april 2020 bij u moeten gaan toetsen of uw kwaliteitssysteem voldoet aan de nieuwe eisen van de desbetreffende norm. Continuering van uw certificaat kan in dit kader enkel plaatsvinden indien door ons is vastgesteld dat u aan alle nieuwe normvereisten voldoet. Naast de publicatie van een aantal gewijzigde normdocumenten zijn er wellicht voor u ook de volgende wijzigingen voor u van belang:

  • Bodemvreemd materiaal
    Er is een norm gesteld aan het voorkomen van bodemvreemd materiaal anders dan hout en stenen zoals bijvoorbeeld kunststoffen. De onderzoeksuitslagen met betrekking tot dit bodemvreemd materiaal moet voortaan apart in de milieuhygiënische verklaring worden benoemd.
  • Opsplitsen van partijen grond in kleinere deelpartijen.
    De eisen die aan het opsplitsen van partijen grond werden gesteld aan BRL 9335 erkende bedrijven, gelden vanaf datum inwerkingtreding regeling, voor alle partijen die zich met het splitsen van partijen grond bezighouden. In grote lijnen betekent dit dat er minimale hoeveelheden gelden voor de groottes van afgesplitste partijen.
  • Passend vooronderzoek met betrekking tot milieuhygiënische verklaringen.
    Vanaf datum inwerkingtreding worden extra eisen gesteld aan het uit te voeren vooronderzoek voor het opstellen van een milieuhygiënische verklaring. Ook is met betrekking tot dit vooronderzoek een overgangsregeling vastgesteld die eindigt op 1 januari 2019.

Voor meer informatie incl. de wijzigingen verwijzen wij u graag door naar de website van de SIKB.

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

archeologisch onderzoek

BRL SIKB 4000

U voert archeologische opgravingen uit? Dan is een BRL SIKB 4000 procescertificaat verplicht. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu