Nieuwe versie BRL 9345 ter commentaar tot 1 augustus

De nieuwe versie van de BRL 9345 ligt nu ter commentaar tot 1 augustus aanstaande. Het gaat om de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het NL BSB® productcertificaat voor slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken.

Wijzigingen

Naast een aantal tekstuele wijzigingen zijn er ook wat andersoortige wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn in de nieuwe BRL geen fosforslakken meer opgenomen. Ook zijn steenachtige toeslagmaterialen nader gedefinieerd en zijn hierover eisen opgenomen. Eveneens is de monstername rond toelatingsonderzoeken versoepeld. Niet alle vijf monsters hoeven meer door een erkend monsternemer te worden genomen.

Daarnaast is, vooruitlopend op de Omgevingswet, de toepassing IBC-bouwstof in de nationale beoordelingslijst vervallen.

Designer working on laptop computer and pentablet

BRL 9345

U produceert LD-slakken en LD-slakkenmengsels voor toepassing in GWW-werken? Onderscheid u met een BRL 9345 productcertificaat. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu