Nieuw Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering

Zoals bij u bekend treedt het nieuwe Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (“Certificatieschema”) per vandaag, 1 april 2019, in werking.

Dit houdt in dat wij per vandaag zullen toetsen tegen de eisen opgenomen in dit Certificatieschema, waarbij wij tevens de interpretatie volgen zoals opgenomen in de laatste publicatie SCa-100 d.d. 21 maart 2019. Beide actuele versies kan u hier terugvinden.

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Menu