Herziening BRL Keurcompost per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is de zevende versie van de BRL Keurcompost in werking getreden. Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit van compostproducten. Het geeft compostgebruikers de zekerheid dat de geleverde compost voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Strenger nog, dan de wettelijke eisen van bijvoorbeeld de meststoffenwet.

BRL Keurcompost 7.0: wat is nieuw?
De belangrijkste wijziging van de beoordelingsrichtlijn betreft de wijze waarop deze is opgebouwd. Het hele scala aan normeisen heeft plaatsgemaakt voor drie principes. Die zijn op hun beurt weer opgebouwd uit criteria en indicatoren. De principes zijn:

  1. De procesvoering zorgt voor een veilig en kwalitatief goed compostproduct.
  2. De geproduceerde compost voldoet aan relevante kwaliteitseisen.
  3. De Keurcompost-afnemer weet wat hij krijgt.

Ter illustratie: het principe ‘De procesvoering zorgt voor een veilig een kwalitatief goed compostproduct’ bestaat uit de volgende criteria:

  • De compostproducent hanteert een gestandaardiseerde wijze van procesvoering.
  • De juiste procescondities tijdens het composteerproces zorgen voor hygiënisatie van de compost.

De indicatoren die daar weer uit voortvloeien zijn onder andere de wijze van acceptatie van het groenafval door de compostproducent en het temperatuurverloop van het proces.

Meer kwaliteit
Wat betekenen deze wijzigingen van de BRL Keurcompost nu eigenlijk? Feitelijk is het certificatieschema resultaatgerichter geworden. Het aantal te toetsen onderdelen is namelijk meer dan gehalveerd. Er is sprake van een meer logische samenhang tussen de afzonderlijke eisen, nu dus indicatoren. Dat betekent meer overzicht en inzicht voor de auditoren. En daarmee voor de klant. Want die krijgt een beter inzicht van de productkwaliteit.

BRL Keurcompost en Normec Certification
Normec Certification is een van de vijf certificerende instellingen die door de schemabeheerder zijn toegelaten om BRL Keurcompost audits af mogen nemen. Wilt u meer informatie over de BRL Keurcompost? Of wilt u zich als composteerbedrijf onderscheiden met kwaliteitscompost en uw klanten een goed geborgd product bieden? Neem dan contact op met Normec Certification. Wij zijn u graag van dienst.

compost in de handen

BRL Keurcompost

U levert compost- of compostproducten? Onderscheid u met een BRL Keurcompost keurmerk. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu