Klachten en zienswijze

Alle klachten die betrekking hebben op door Normec Certification verrichte handelingen, kunt u voorleggen aan de dagelijkse leiding van Normec Certification. Dit kunt u doen door een schriftelijk geformuleerde klacht in te dienen.

Hoe kunt u een klacht indienen?

 1. U dient uw klacht te richten aan de directie van Normec Certification en te mailen naar info-cert@normecgroup.com.
 2. De dagelijkse leiding registreert en bevestigt deze schriftelijke klacht en neemt hem vervolgens in behandeling.
 3. Binnen zes weken vindt – indien mogelijk – afhandeling van de klacht plaats.
 4. U wordt schriftelijk van de afhandeling op de hoogte gesteld.

Opmerking: als uw klacht gericht is tegen de dagelijkse leiding van Normec Certification , dan zal de Raad van Toezicht de klacht in behandeling nemen.

Klachten over certificaathouders van Normec Certification

Als u een klacht heeft over een certificaathouder van Normec Certification, dan dient u dit eerst te communiceren richting de certificaathouder zelf. Als de certificaathouder de klacht volgens u niet op passende wijze heeft opgelost, dan kan de klacht worden ingediend bij Normec Certification.

Normec Certification neemt alleen klachten in behandeling die:

 • Aantonen dat de certificaathouder niet op passende wijze heeft gereageerd, tenzij er binnen de regeling specifieke eisen zijn gesteld.
 • Gericht zijn op de kwaliteit van het werk en norm gerelateerd.

Hoe kunt u een klacht indienen over een certificaathouder van Normec Certification?

 1. U dient uw klacht over een certificaathouder te richten aan de directie van Normec Certification en te mailen naar info-cert@normecgroup.com.
 2. Normec registreert en bevestigt deze schriftelijke klacht en neemt hem vervolgens in behandeling.
 3. Binnen zes weken wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de afhandeling.

Als uit het onderzoek van klachten blijkt dat deze terug te voeren zijn op het onderwerp waarvoor Normec Certification een certificaat aan de opdrachtgever heeft verstrekt, zal Normec Certification corrigerende maatregelen en aanpassing van het systeem van de opdrachtgever eisen.

Zienswijze

Als u het niet eens bent met een uitgeschreven afwijking, kunt u uw zienswijze indienen binnen veertien dagen na publicatie van de afwijking op de website.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

 • U dient uw zienswijze te richten aan de directie van Normec Certification en te mailen naar info-cert@normecgroup.com. Vermeld duidelijk dat het een zienswijze betreft en over welke afwijking het gaat. Ook dient u uw zienswijze goed te onderbouwen.
 • Conform Bijlage XIIIe, behorend bij artikel 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling, volgt bij een zienswijze altijd een extra beoordeling door Normec Certification op kantoor of projectlocatie.
 • Normec Certification zal binnen vijf werkdagen reageren op uw zienswijze.
Designer working on laptop computer and pentablet

Bent u ontevreden? Laat het ons weten

Alle klachten worden geregistreerd en afgehandeld volgens onze klachten- en beroepsprocedure.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu